در
مشارکت کنید
برای ارسال مقاله کلیک کنید
نوشته : روحانی، سید سعید
نوشته : علیزاده، بیوك
نوشته : ربانی گلپایگانی، علی
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد
نوشته : حسینی خراسانی، سید احمد
نمودار آثار شهید مطهری

منابع مقاله: پژوهه شماره 17، طیار پروین، محمود ؛
اشاره:
در عصر حاضر كمتر كسی از اندیشمندان و متفكران اسلامی در كشورهای اسلامی ظهور كرده اند كه آثار علمی و تراوشات ذهنی آنها علاوه بر كشور خود در اقصی نقاط جهان با زبان های گوناگون ترجمه و منتشر شده باشد، از بارزترین این شخصیت ها می توان از آیت الله شهید مرتضی مطهری (ره) نام برد كه هیبت و آوازه اش جهانی شده و در بیشتر نقاط جهان در بین نخبه گان و تحصیل كردگان شخصیتی شناخته شده و آشنا به شمار می رود.
آثار شهید مطهری تاكنون، بارها از طریق كتاب شناسی های متعدد شناسایی و معرفی شده است، ولی كمتر به ترجمه ها و برگردان های نگاشته های وی و زبان های مختلف پرداخته شده است. از مهم ترین عوامل این نقصان، ناشناخته بودن كتاب های ترجمه نشده كتاب شناسی های ایرانی، عدم اطلا ع رسانی از چاپ های صورت گرفته در خارج و عدم سازماندهی، سیاست گزاری و رهبری این ترجمه ها از سوی یك مركز مسئول می باشد.
مجله پژوهه در راستای اطلاع رسانی پژوهشی، آگاه سازی دوستداران شهید به وسعت تأثیرگذاری اندیشه های شهید در جهان حاضر، نشان دادن میزان قدرت تبلیغی تشیع در عصر حاضر و جلوگیری از كارهای تكراری، كتاب شناسی حاضر را به مناسبت فرا رسیدن سالگرد شهادت آن شهید در سال جاری در این شماره درج می كند.
نویسنده خرد به نقصان بسیار این فهرست و سیاهه به ویژه زبان های استانبولی، انگلیسی، عربی و اندونزی اذعان می دارد و این سیاهه را تنها قدمی كوچك در جهت شناسایی اثار ترجمه ای استاد می داند و تكمیل آن را در جهت سامان دهی كردن آثار استاد و ظّم آنها از راهیابی اشتباهات، جلوگیری از كارهای تكراری لازم می شمارد. امید كه مقبول افتد.
 
آذری
[1]1 اسلام و مقتضیات زمان / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروه ترجمه؛ تهران: الهدی، 1374 ش، 2 ج، 20 + 398 ص، رقعی.
 
[2] 2 اسلام و مقتضیات زمان / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مكتب اسلام، 1380 ش، 2 ج ( در یك مجلد)، 320 ص، وزیری.
 
[3] 3 انسان در قرآن / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از محققین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 96 ص، رقعی.
 
[4] 4 انسان كامل / شهید مرتضی مطهری مترجم: آقا بالا مهدی اف؛ قم: مدین، 2001 م، 293 ص، رقعی.
 
[5]5 انسان كامل / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مكتب اسلام، 1380 ش، 220 ص، رقعی.
 
[6] 6 انسان و ایمان / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 76 ص، رقعی.
 
[7] 7 بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد سال اخیر / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 100 ص، پالتویی.
 
[8] 8 بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر / شهید مرتضی مطهری بی مترجم؛ باكو: صباح، 1999 م، 120 ص، رقعی.
 
[9] 9 تأثیر امر به معروف و نهی از منكر در قیام امام حسین (ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1373 ش، 131 ص، رقعی.
 
[10] 10 جاذبه و دافعه امام علی (ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت(ع)، 1372 ش، 230 ص، رقعی.
 
[11] 11 جاذبه و دافعه امام علی(ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 190 ص، رقعی.
 
[12] 12 جامعه و تاریخ / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 120 ص، رقعی.
 
[13] 13 جهانبینی توحیدی / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 100 ص، رقعی.
 
[14] 14 داستان راستان (با عنوان: دوزگون لر و دوغرو ناغیل لار) / شهید مرتضی مطهری مترجم: عبدالكریم منظوری خامنه، تهران: الهدی، 72-1371 ش، 2 ج، 212 + 200 ص، پالتویی.
 
[15] 15 داستان راستان / شهید مرتضی مطهری مترجم: جابر اكبر اف؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت(ع)، 1378 ش، 200 ص، رقعی.
 
[16] 16 زندگی جاوید یا حیات اخروی / شهید مرتضی مطهری مترجم: عبدالرحمن دیه چی؛ تهران: الهدی، 1373 ش، 74 ص، رقعی.
 
[17] 17 زندگی جاوید یا حیات اخروی / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 16 ص، رقعی.
 
[18] 18 سیره ائمه اطهار(ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مكتب اسلام، 1380 ش، 280 ص، رقعی.
 
[19] 19 سیری در سیره ائمه اطهار(ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 199 م، 316 ص، رقعی.
 
[20] 21 سیری در سیره نبوی (با عنوان: حضرت محمدین (ص) حیاتیندان درسلر) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروه ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1372 ش، 30 ص، وزیری.
 
[21] 22 سیری در سیره نبوی / شهید مرتضی مطهری مترجم: م.علیزاده؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت(ع)، 137 ش، 330 ص، وزیری.
 
[22] 23 سیری در سیره نبوی / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع9، 1993 م، 64 ص، رقعی.
 
[23] 24 شهید (با عنوان: S,ehid) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروه ترجمه بنیاد بعثت؛ تهران: بنیاد بعثت، 1364 ش، 48 ص.
 
[24] 2 شهید / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1372 ش، 80 ص، رقعی.
 
[2] 26 علل قیام امام حسین(ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: شهریار، 1384 ش، 122 ص، پالتویی.
 
[26] 27 عنصر امر به معروف و نهی از منكر / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 160 ص، رقعی.
 
[27] 28 قیام و انقلاب حضرت مهدی (ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمان؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1378 ش، 160 ص، رقعی.
 
[28] 29 مسأله حجاب / شهید مرتضی مطهری مترجم: جابر اكبر اف؛ قم: مدین، 2001 م، 20 ص، رقعی.
 
[29] 30 مسأله حجاب / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروه ترجمه؛ تهران: الهدی، 1372 ش، شش + 202 ص، رقعی.
 
[30] 31 مسأله حجاب / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمین؛ قم: شهریار، 1384 ش، 110 ص، وزیری.
 
[31] 32 مقدمه بر جهان بینی اسلامی: جلد : / شهید مرتضی مطهری مترجم: ایلقار اسماعیل اف؛ قم: مؤسسه اسلام، 2001 م، 86 ص، رقعی.
 
[32] 33 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی (جلد چهارم تا ششم) / شهید مرتضی مطهری مترجمان: اسماعیل احمد اف جوانشیر قلی اف؛ قم: مهدیه، ]بی تا[، 340 ص، رقعی.
 
[33] 34 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی: جلد چهارم: انسان در قرآن (با عنوان: Kuran Da Insan) / شهید مرتضی مطهری مترجم: اسماعیل؛ تهران: بنیاد بعثت، 1987 م، 78 ص.
 
[34] 3 وحی و نبوت / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروهی از مترجمان؛ قم: مهدیه، 1379 ش، 160 ص، رقعی.
 
آلبانیایی
 
[35 ] 1 علل گرایش به مادیگری (با عنوان Shkaqet e animit ndaj materializmit) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مؤسسه امام علی(ع)، 166 ص، رقعی.
 
[36] 2 هدف زندگی (با عنوان: QELLIMI I JETES) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مؤسسه امام علی(ع)، 64 ص، رقعی.
 
آلمانی
 
[37 ] 1 اصل تضاد در فلسفه اسلامی / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 88 ص، رقعی.
 
[38 ] 2 تكامل اجتماعی انسان (با عنوان: Ziel Des Lebens) / شهید مرتضی مطهری مترجم: كمالیان؛ تهران: [بی تا]، 198 م، 116 ص، رقعی.
 
[39 ] 3 حق و باطل (به ضمیمه احیاء تفكر اسلامی) (با عنوان: Das Wahre und Das Falche) / شهید مرتضی مطهری مترجم: زنگنه مدار؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361 ش، 64 ص، رقعی.
 
[40 ] 4 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد اول: انسان و ایمان (با عنوان: Mensch Und Glaube) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1982 م، 60 ص، رقعی.
 
[41 ] مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد ششم: زندگی جاوید یا حیات اخروی (با عنوان: Das Ewige Leban) / شهید مرتضی مطهری واحد ترجمه؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1982 م، 2 ص، رقعی.
 
[42 ] 6 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد اول: انسان و ایمان / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 92 ص، رقعی.
 
[43 ] 7 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد چهارم: انسان در قرآن / شهید مرتضی مطهری مترجم: غلامرضا پور نقشبند؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 3 ص، رقعی.
 
[44 ] 8 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد چهارم: انسان در قرآن (با عنوان: Der Mensch Im Koran) / شهید مرتضی مطهری مترجم: م. زمانیان؛ تهران: بنیاد بعثت، 1987 م، 80 ص، رقعی.
 
[45 ] 9 نظام حقوق زن در اسلام (با عنوان: Die Menschilch Stellung Der Frau Aus Der Dicht Des Korans: Auszug Aus “die Rechte Der Frau Im Islam”) / شهید مرتضی مطهری مترجم: غلامرضا پورنقشبند؛ تهران: دانشگاه اصفهان، 1364 ش، iii +34 ص.
 
[46 ] 10 نظام حقوق زن در اسلام (با عنوان: Stellung Der Frau Im Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سفارت ایران در بن؛ آلمان (بن): سفارت جمهوری اسلامی ایران، 1361 ش، 116 ص، رقعی.
 
اردو
 
[47 ] 1 (مقاله) فریضه علم (از كتاب ده گفتار) (با عنوان: اسلام اور علم) / شهید مرتضی مطهری مترجم: فیاض حسین تقوی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1361 ش، 16 ص، جیبی.
 
[48 ] 2 ؟؟؟(با عنوان: شاهكار رسالت) / شهید مرتضی مطهری آغا عابد عسكری؛ لاهور (پاكستان): اداره منهاج الصالحین، 2000 م، 100 ص، رقعی.
 
[49 ] 3 آشنایی با علوم اسلامی (با عنوان: اسلام علوم كا تعارف) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سید محمد عسكری؛ تهران: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، 1417 ق، 416 ص، وزیری
 
[0 ] 4 آشنایی با قرآن (سوره های فاتحه، بخشی از بقره، انشراح، قدر، زلزال، عادیات و عصر) (با عنوان: درس قرآن) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد خالد فاروقی؛ كراچی (پاكستان): دارالثقافة الاسلامیة، 1987 م، 328 ص، رقعی. چاپ چهارم: 2002 م.
 
[1 ] اجتهاد و تقلید (با عنوان اجتهاد اور تقلید) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سید محمد عسكری؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1417 ق، 40 ص، وزیری.
 
[2 ] 6 اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب (با عنوان: جنسی اخلاق كااسلام اور مغرب مین تصور) / شهید مرتضی مطهری مترجم: عارف نوشاهی؛ تهران: بنیاد بعثت، 1366 ش، 76 ص، رقعی.
 
[3 ] 7 اقتصاد اسلامی (با عنوان: اسلامی اقتصاد كا ایك جایزه) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سید مسعود اختر رضوی؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1417 ق، 277 ص، وزیری. چاپ دوم؛ كراچی: دارالثقافه الاسلامیه پاكستان، 1420 ق.
 
[4 ] 8 امامت و رهبری (با عنوان: امامت و رهبری) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سید احتشام عباس رضوی؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1417 ق، 147 ص، وزیری. چاپ دوم؛ لاهور: اداره تعلیم و تربیت، [بی تا].
 
[5 ] 9 انسان كامل (با عنوان: انسان كامل) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد فضل حق؛ كراچی (پاكستان): جامعه تعلیمات اسلامی پاكستان، 2004 م، 344 ص، رقعی.
 
[6 ] 10 بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد سال اخیر (با عنوان: بینسوین صدی كی اسلامی تحریكین) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ناصر حسینی نقوی؛ تهران: بنیاد بعثت، 1362 ش، 76 ص، جیبی.
 
[7 ] 11 بیست گفتار (با عنوان: سخن) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مستجاب احمد انصاری، كراچی: جامعه تعلیمات اسلامی پاكستان، 2004 م، 69 ص، رقعی (همراه ده گفتار).
 
[8 ] 12 جهاد هجرت (فصل چهارم از كتاب آزادی معنوی) (با عنوان: هجرت اور جهاد) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمدعلی فاضلی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1364 ش، 36 ص، رقعی.
 
[9 ] 13 حكایات اسلامی (با عنوان: اسلامی داستانین) / برگرفته از آثار شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد فضل حق، كراچی: جامعه تعلیمات اسلامی پاكستان، 142 ق، 23 ص، رقعی، چاپ دوم.
 
[60 ] 14 حماسه حسینی (با عنوان: حماسه حسینی) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سهیل بخاری (جلد اول و دوم) ، سید محمد سعید موسوی علی آبادی (جلد سوم) ؛ لاهور: دارالثفافة الاسلامیه پاكستان، 21 – 1420 ق، 3 ج، 46 (جلد اول و دوم) + 46 ص، رقعی. چاپ دوم؛ جلد سوم: 1426 ق. چاپ دوم؛ جلد اول و دوم: 1421 ق.
 
[61 ] 1 ختم نبوت (با عنوان: ختم نبوت) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد خالد فاروقی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1362 ش، 80 ص.
 
[62 ] 16 داستان راستان / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: بنیاد بعثت، ]بی تا[، 182 ص، رقعی.
 
[63 ] 17 داستان راستان (با عنوان: سچّی كهانیان) / شهید مرتضی مطهری مترجم: اختر مهدی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 6-1362 ش، 2 ج، 264 + 187 ص، رقعی.
 
چاپ هشتم؛ كراچی: الحسن بك دلپو، 2003 م.
 
[64 ] 18 ده گفتار (با عنوان: سخن) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مستجاب احمد انصاری؛ كراچی (پاكستان): جامعه تعلیمات اسلامی پاكستان، 2004 م، رقعی (همراه بیست گفتار).
 
[65 ] 19 سه مقاله: دین چراغی كه هرگز خاموش نمی شود، امدادهای غیبی در زندگی بشر، رشد اسلامی (با عنوان: مقالات مطهری) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد فضل حق؛ كراچی: جامعه تعلیمات اسلامی پاكستان، 1996 م، 128 ص، رقعی.
 
[66 ] 20 سیری در سیره ائمه اطهار (با عنوان: سیرت آل محمد (ص)) / شهید مرتضی مطهری مترجم: آغا عابد عسكری؛ لاهور: اداره منهاج الصالحین، 2003 م، 320 ص، رقعی، چاپ دوم.
 
[67 ] 21 سیری در نهج البلاغه (با عنوان: پیام نهج البلاغه) / شهید مرتضی مطهری علی توحیدی بلتستانی؛ كراچی: دارالثقافة الاسلامیة پاكستان، 1420 ق، 311 ص، رقعی.
 
[68 ] 22 سیری در نهج البلاغه (با عنوان: مطالعه نهج البلاغه) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1420 ص، 336 ص، وزیری.
 
[69 ] 23 سیری در نهج البلاغه (با عنوان: نهج البلاغه كی سیر) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد اردو؛ قم، مجمع جهانی اهل البیت (ع)، 1413 ق، 387 ص، وزیری.
 
[70 ] 24 شهید (با عنوان: شهید) / شهید مرتضی مطهری مترجم: تقی حسن عابدی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1361 ش، 42 ص، جیبی.
 
[71 ] 2 علوم اسلامی (عرفان و تصوف) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مستجاب احمد انصاری؛ در كتاب «سیر و سلوك» (شامل آثاری از علامه طباطبایی، امام خمینی و شهید مطهری)، كراچی: جامعه تعلیمات اسلامی، 2002 م، ص: 27-10، رقعی، چاپ چهارم.
 
[72 ] 26 فطرت (با عنوان: فطرت) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ریاض حسین جعفری؛ لاهور: اداره منهاج الصالحین، 2001 م، 274 ص، رقعی.
 
[73 ] 27 فلسفه اخلاق (با عنوان: فلسفه اخلاق) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مسرور حسن مباركپوری؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 136 ش، 170 ص، رقعی.
 
چاپ دوم؛ كراچی: دارالثقافه الاسلامیه پاكستان، 142 ق.
 
[74 ] 28 قیام و انقلاب مهدی (ع) از دیدگاه فلسفه و تاریخ (با عنوان: آخری فتح) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد فضل حق؛ كراچی: جامعه تعلیمات اسلامی پاكستان، 1996 م، ص: 88-144، رقعی، (همراه ترجمه بحثی پیرامون امام مهدی اثر شهید محمدباقر صدر).
 
[75 ] 29 مسأله حجاب (با عنوان: عورت پروی كی آغوش مین) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سید محمد موسی رضوی؛ كراچی: دارالثقافة الاسلامیة پاكستان، 1987 م، 239 ص، رقعی.
 
چاپ چهارم: 1996 م.
 
[76 ] 30 مقدمه بر جهان بینی اسلامی (با عنوان : اسلامی تصور كائنات كی تمهید) / شهید مرتضی مطهری مترجم: علی نجفی مباركپوری؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ]بی تا[، ج، رقعی.
 
[77 ] 31 مقدمه بر جهان بینی اسلامی؛ جلد پنجم: جامعه و تاریخ (با عنوان: سماج اور تاریخ) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد موسی رضوی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1369 ش، 214 ص، رقعی.
 
[78 ] 32 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی (با عنوان: اسلام اور كائنات) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ریاض حسین جعفری؛ لاهور: اداره منهاج الصالحین، 2000 م، 620 ص، رقعی.
 
[79 ] 33 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد اول: انسان و ایمان (با عنوان: انسان اور ایمان) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سیدمحمد عسكری؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1360 ش، 72 ص.
 
[80 ] 34 مقدمه ای بر جهانبینی اسلامی؛ جلد ششم: زندگی جاوید یا حیات اخروی / شهید مرتض مطهری مترجم: ریاض حسین نجفی؛ تهران: بنیاد بعثت، 1366 ش، 44 ص، جیبی.
 
[81 ] 3 نظام حقوقی زن در اسلام (با عنوان: اسلام مین خواتین كی حقوق) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مرتضی حسین صدر الافاضل؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1364 ش، 462 ص، وزیری،
 
چاپ سوم؛ كراچی: دارالثقافة الاسلامیة، 1998 م.
 
[82 ] 36 نظام مرجعیت (با عنوان: نظام مرجعیت كی بنیادی شكل) / شهید مرتضی مطهری مترجم: سید رضی جعفر نقوی؛ در كتاب: «نظام مرجعیت، شهیدین كی نظرمین»، كراچی: دارالثقافة الاسلامیة پاكستان، 1996 م، ص 39-79، رقعی.
 
[83 ] 37 هدف زندگی (با عنوان: هدف زندگی) / شهید مرتضی مطهری مترجم: كوثر عباس حیدری؛ لاهور: امامیه پبلی كیشنز پاكستان، 2000 م، 83 ص، رقعی، چاپ دوم.
 
[84 ] 38 ولاءها و ولایت ها (با عنوان: مقام ولایت) / شهید مرتضی مطهری مترجم: كوثر عباس حیدری؛ لاهور: امامیه پبلی كیشنز پاكستان، 2001 م، 80 ص، رقعی.
 
اسپانیولی
 
[85 ] 1 ؟؟؟ (با عنوان: Sos Derechos De La Mujer En El Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1364 ش، xviii + 302 ص، رقعی.
 
[86 ] 2 ؟؟؟(با عنوان: L’ Homme Et La Foi) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محسن خلیجی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1363 ش، 8 ص، رقعی.
 
[87 ] 3 اجتماع و تاریخ (با عنوان: Sociedad e Historia) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ابوطاهر مانزولیلو؛ آرژانتین: مؤسسه الفجر، 1987 م، رقعی.
 
[88 ] 4 اخلاق جنسی در اسلام (با عنوان: Etica Sexual en e Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: نامعلوم، آرژانتین: رایزنی فرهنگی ایران، [بی تا]، رقعی.
 
[89 ] انسان در قرآن (با عنوان: El Ser Humano en el Coran) / شهید مرتضی مطهری مترجم: نامعلوم؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1982، رقعی.
 
[90 ] 6 انسان كامل (با عنوان: El Hombre Perfecto) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ابوطاهر مانزولیلو؛ آرژانتین: رایزنی فرهنگی ایران، 1991 م، رقعی.
 
[91 ] 7 پیرامون جمهوری اسلامی (با عنوان: Un Discurso acerca de la Republica Islamica) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمدعلی انزالدو مورالس؛ مكزیك: رایزنی فرهنگی ایران، 1988 م، رقعی.
 
[92 ] 8 تعلیم و تربیت در اسلام (با عنوان: La Educacion Y La Ensenanza en el Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: رشید بوستو مارچانته؛ قم، مجمع جهانی اهل بیت (ع)، رقعی. چاپ دوم؛ لندن: الهدی، 1989 م.
 
[93 ] 9 تعلیم و تربیت در اسلام (با عنوان: La Educacion Y La Ensenanza En El Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: رشید بوستو مارچانته؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، [بی تا]، 198 ص، رقعی.
 
[94 ] 10 جهاد (با عنوان: La Guerra Santa) / شهید مرتضی مطهری مترجم: حسن عبدالعلی؛ آرژانتین: مؤسسه الفجر، 199 م، رقعی.
 
[95 ] 11 حق و باطل / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، ص، رقعی.
 
[96 ] 12 ختم نبوت (با عنوان: La Terminacion De La Mision Profetica) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمدعلی انزالدو مورالس؛ مكزیك: رایزنی فرهنگی ایران، 1988 م، رقعی.
 
[97 ] 13 راهنمای اسلامی كودكان (با عنوان: La Guia Islamica De Los Ninos) / شهید مرتضی مطهری مترجم: رشید بوستو مارچانته؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، [بی تا]، 146 ص، رقعی.
 
[98 ] 14 زندگی اخروی یا حیات جاودانه (با عنوان: La Vida Eterna) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ریكاردو مورالس ترانه نوشیروان؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد، 198 م، رقعی.
 
[99 ] 1 شهید (با عنوان: El Martir) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمدعلی انزالدو مورالس؛ مكزیك: رایزنی فرهنگی ایران، 1986 م، رقعی.
 
[100 ] 16 علوم اسلامی؛ كلام (با عنوان: Introduccion a la Filosofia religiosa del Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: حسن عبدالعلی؛ آرژانتین (بوئنس آیرس): مسجد التوحید، 199 م، رقعی.
 
[101 ] 17 گفتارهای معنوی (با عنوان: Discursos Espirituales) / شهید مرتضی مطهری مترجم: حسن عبدالعلی؛ آرژانتین: رایزنی فرهنگی ایران، 1997 م، رقعی.
 
[102 ] 18 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد چهارم: انسان در قرآن (با عنوان: Et Ser Human En El Coran) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1979، 8 ص، رقعی.
 
[103 ] 19 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد ششم: زندگی جاوید یا حیات اخروی / شهید مرتضی مطهری مترجم: ترانه نوشیروان؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 2 ص، رقعی.
 
[104 ] 20 نظام حقوق زن در اسلام / شهید مرتضی مطهری مترجم: سفارت ایران در اسپانیا؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 302 ص، رقعی.
 
[105 ] 21 نظام حقوق زن در اسلام (با عنوان: Los Derechos de la mujer enel Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ابوطاهر مانزولیلو؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1986 م، رقعی.
 
[106 ] 22 هدف زندگی (با عنوان: El Sentido de la vida) / شهید مرتضی مطهری مترجم: نامعلوم؛ تهران: الهدی، 1989 م، رقعی.
 
[107 ] 23 هدف زندگی (با عنوان: La Meta de La vida) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمدعلی انزالدو مورالس؛ مكزیك: رایزنی فرهنگی ایران، 1988 م، رقعی
 
[108 ] 24 وحی و نبوت / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: بنیاد بعثت، [بی تا]، 144 ص، رقعی.
 
[109 ] 2 ولاء ها و ولایت ها (با عنوان: Walayat Et Wali) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محسن خلیجی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1982 م، 44 ص، رقعی.استانبولی
 
[110 ] 1 (گزیده) آشنایی با قرآن (با عنوان: Kuran Uzerine) / شهید مرتضی مطهری مترجم: علی هادی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1364 ش، 60 ص، رقعی.
 
[111 ] 2 اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب (با عنوان: islamda Ve Batida Cisel Ahlak) / شهید مرتضی مطهری مترجم: م. سلمان؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1364 ش، 82 ص.
 
[112 ] 3 انسان در قرآن (با عنوان: Kuranda Insan) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1997 م، 97 ص، رقعی.
 
[113 ] 4 انسان كامل (با عنوان: Insan kamiL) / شهید مرتضی مطهری؛ مترجم: اسماعیل بندی دریا؛ استانبولی: انتشارات كوثر، 1999 م، 430 ص، رقعی.
 
[114 ] پژوهش های قرآنی (با عنوان: معارف قرآنی برگرفته از كتابهای شهید مطهری) / شهید مرتضی مطهری مترجم: جعفر كرم بندی دریا؛ استانبول: بوطق، 1998 م، ج دوم و سوم، 148 + 16 ص، رقعی.
 
[115 ] 6 زندگی جاوید یا حیات اخروی / شهید مرتضی مطهری مترجم: ترانه نوشیروان؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 2 ص، رقعی.
 
[116 ] 7 سیری در نهج البلاغه (با عنوان: Nehcul Belagada Bir Gezinti) / شهید مرتضی مطهری مترجم: بحری اكیول؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، [بی تا]، 210 ص، رقعی.
 
[117 ] 8 سیری در نهج البلاغه (با عنوان: vehcul Belaga uzerine) / شهید مرتضی مطهری مترجم: جعفر بندی دریا؛ استانبول: انتشارات كوثر، 2001م، 310 ص، رقعی.
 
[118 ] 9 سیمای ناشناخته امام علی(ع) (با عنوان: Bilinmeyen Simasiyla HZ.Ali) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ استانبول: انتشارات كوثر، 1999 م، 160 ص، رقعی.
 
[119 ] 10 قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ (با عنوان: Tarih Felsefesi Acisindan Mehdi (A.S.) Kiyami) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد توپراك؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1364 ش، 94 ص، رقعی.
 
[120 ] 11 مسأله حجاب / شهید مرتضی مطهری مترجم: مهاجر؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 243 ص، رقعی.
 
[121 ] 12 ولاءها و ولایت ها (با عنوان: Vela ve Velayat Uzerine) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ استانبول: انتشارات كوثر، 1998 م، 6 ص، رقعی. انگلیسی
 
[122 ] 1 (برگزیده) نظام حقوق زن در اسلام (با عنوان: The Quranic view of Human Position of women: Extracted) / شهید مرتضی مطهری بی مترجم؛ ]بی جا، بی نا، بی تا[ ، 27 ص، رقعی.
 
[123 ] 2 ؟؟؟ (با عنوان: Reviving Islamic Ethos: A compendium of Five Lectures) / شهید مرتضی مطهری مترجم: علاء الدین پازارگادی؛ تهران: بنیاد بعثت، 1369 ش، 72 ص، رقعی.
 
[124 ] 3 اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب (با عنوان: Sexual Ethics In Islam And In The Westetn) / شهید مرتضی مطهری مترجم: علی محمد خورشیدی؛ تهران: بنیاد بعثت، 1402 ق، 60 ص، رقعی.
 
[125 ] 4 اسلام و ملی گرایی / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 2 ج، 36 ص، رقعی.
 
[126 ] آشنایی با علوم اسلامی؛ جلد سوم: اصول فقه و فقه (با عنوان: An Introduction to the Islamic Studie Jaris Prudence and it’s Principles) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد سلمان توحیدی؛ تهران: بنیاد بعثت، 1402 ق، 128 ص، رقعی.
 
[127 ] 6 آشنایی با قرآن (با عنوان: Understanding The Quran) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد سلمان توحیدی؛ تهران: ]بی نا، بی تا[، 64 ص، رقعی
 
[128 ] 7 آشنایی با قرآن (سوره حمد و بقره) (با عنوان: Underastanding the Quran: Capter Praise Hamd and The cow Baghara) / شهید مرتضی مطهری مترجم: علاء الدین پازارگادی؛ تهران: بنیاد بعثت، 1366 ش، 127 ص، رقعی.
 
[129 ] 8 انسان كامل (با عنوان: Perfect Man) / شهید مرتضی مطهری مترجم: علاءالدین پازارگادی؛ تهران: بنیاد بعثت، ]بی تا[، 104 ص، رقعی.
 
[130 ] 9 انسان و سرنوشت (با عنوان: Man and Universe) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مستجاب احمد انصاری، قم: انصاریان، 1376 ش، 680 ص، رقعی.
 
[131 ] 10 انسان و سرنوشت (با عنوان: The Human Being And His Destiny) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد اشرف شجاع؛ قم: مركز جهانی علوم اسلامی، 2004 م، 89 ص، رقعی.
 
[132 ] 11 پیامبر امّی (با عنوان: The Ummi Prophet) / شهید مرتضی مطهری مترجم: حسن نجفی؛ تهران: سازمان تبلغیات اسلامی، 1366 ش، 72 ص، رقعی.
 
[133 ] 12 پیامبر اُمّی (با عنوان: The unschooled Prophet) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1370 ش، 66 ص، رقعی.
 
[134 ] 13 تكامل اجتماعی انسان (با عنوان: The Haman Social Complementarity) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مؤسسه امام علی (ع)، 1376 ش، 64 ص، رقعی.
 
[135 ] 14 تكامل اجتماعی انسان (گزیده) (با عنوان: Mans Social Evdution) / استاد مرتضی مطهری مترجم، علاء الدین پازارگادی ویراستار: شه طریق كمال؛ تهران: بنیاد بعثت، 198 م، 29 ص، رقعی.
 
[136 ] 1 جاذبه و دافعه امام علی (ع) (با عنوان: Polarization Around The character of Ali Ibn Abi Talibn) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: مؤسسه جهانی خدمات اسلامی (ووفیس)، 1364 ش، xvi + 142 ص، رقعی.
 
[137 ] 16 جهاد و موارد مشروعیت آن در قرآن (با عنوان: Jihad: The Holy War of Islam and it’s Legitimacy In The Quran) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد سلمان توحیدی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1988 م، 68 ص، رقعی.
 
[138 ] 17 حماسه حسینی (فصل سوم از جلد اول) (با عنوان: The Nature of Imam Hassein’s Movement) / شهید مرتضی مطهری مترجم: علاءالدین پازارگادی؛ تهران: بنیاد بعثت، ]بی تا[، 19 ص، رقعی.
 
[139 ] 18 خدمات متقابل اسلام و ایران (بخش كتابسوزی ایران و مصر) (با عنوان: The Burning of libraries In Iran and Alecandria) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ن. پ نظرنو و.م : نیكودوست؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1364 ش، 96 ص، رقعی.
 
[140 ] 19 خدمات متقابل اسلام و ایران (گزیده) (با عنوان: The Reciprocal Services between Islam add Iran) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ادریس تیجانی سماری، مینا بوكار؛ قم: مركز جهانی علوم اسلامی، 2004 م، 284 ص، رقعی.
 
[141 ] 20 داستان راستان (گزیده) (با عنوان: Anecdotes of Pious Men) / شهید مرتضی مطهری مترجم: صبا زهرا نقوی؛ قم: انصاریان، 1379 ش، 144 ص، رقعی.
 
[142 ] 21 داستان راستان (گزیده) (با عنوان: Dastane Rastan) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: مؤسسه جهانی خدمات اسلامی (ووفیس)، 1394 ق، 94 ص، جیبی.
 
[143 ] 22 سیری در سیره نبوی (با عنوان: Attituda And Conduct of Prophet Muhammad) / شهید مرتضی مطهری مترجم: وحید دستجردی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 136 ش، 10 ص، رقعی.
 
[144 ] 23 سیری در نهج البلاغه (با عنوان: Glimpses of the Nahj Al-Balaghah) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه سازمان فرهنگ و ارتباطات، 1417 ق، 296 ص، رقعی.
 
[14[ 24 شهید (با عنوان: The Martyr) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروه ترجمه؛ تهران: بنیاد بعثت، 1400 ق، 47 ص، رقعی.
 
[146] 2 عدل الهی (با عنوان: Divine justice) / شهید مرتضی مطهری مترجم: شجاع علی میرزا ، سید سلیمان حسن، مرتضی علی دینا؛ قم: مركز جهانی علوم اسلامی، 2004 م، 368 ص، رقعی.
 
[147] 26 علل گرایش به مادیگری (با عنوان: The Tendency Excessive: Materialism) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ قم: مؤسسه اهل بیت (ع)، 1376 ش، 168 ص، رقعی.
 
[148] 27 گفتارهای معنوی (با عنوان: Spiritual Sayings) / شهید مرتضی مطهری مترجم: علاء الدین پازارگادی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1362 ش، 13 ص، رقعی.
 
[149] 28 مسأله حجاب (با عنوان: On The Islamic Hijab) / شهید مرتضی مطهری مترجم: لاله بختیار؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1366 ش، 106 ص، رقعی.
 
[10] 29 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی: جلد سوم: وحی و نبوت (با عنوان: Revelation And Prophethood: An Interoduction To the Islamic world View 3) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ریحان مشرف زاده ویراستار: لاله بختیار؛ تهران: بنیاد بعثت، 1366 ش، ix + 120 ص، رقعی.
 
[11] 30 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد پنجم: جامعه و تاریخ (با عنوان: Society And History ) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مهلقا قرائی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1364 ش، Viii + 19 ص، رقعی.
 
[12] 31 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد پنجم: جامعه و تاریخ (با عنوان: Social And Historical Change: An Islamic Perspective) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ر. كمبل مقدمه: حامد الگار؛ بركلین (امریكا): میزان پرس، 136 ش، Viii + 164 ص، رقعی.
 
[13] 32 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد چهارم: انسان در قرآن (با عنوان: The Humman Being In the Quran) / شهید مرتضی مطهری مترجم: وحید دستجردی؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1360 ش، 90 ص، رقعی.
 
[14] 33 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد ششم: زندگی جاوید یا حیات اخروی (با عنوان: Eternal Life: Life After Death) / شهید مرتضی مطهری مترجم: م. سهرابی و ز. كسرائیان؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1364 ش، 36 ص، رقعی.
 
[1] 34 نظام حقوق زن در اسلام (با عنوان: The Rights of woman In Islam) / شهید مرتضی مطهری واحد ترجمه؛ تهران: مؤسسه جهانی خدمات اسلامی (ووفیس)، [بی تا]، 448 ص، وزیری.
 
[16] 3 ولاءها و ولایت ها / شهید مرتضی مطهری مترجم: مستجاب احمد انصاری؛ تهران: بنیاد بعثت، 1402 ق، 71 ص، رقعی.
 
[17] 36 ولاءها و ولایت ها (با عنوان Master and Master Ship) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مستجاب احمد انصاری و محمد فاضل حق؛ (هندوستان) اكرا؛ سمینار اسلامی، 1361 ش، 122 ص، ویرایش دوم.
 
[18] 37 ولاءها و ولایت ها (با عنوان: Wilayah The Station of The Master) / شهید مرتضی مطهری مترجم: یحیی كوثر؛ تهران: مؤسسه جهانی خدمات اسلامی، ق، 44 ص، پالتویی.
 
بنگلا
 
[19] 1 اندیشه اسلامی از دیدگاه قرآن / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد ابوالحسین محمود؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران، 1987 م، 92 ص، جیبی، چاپ سوم.
 
[160] 2 انسان كامل / شهید مرتضی مطهری مترجم: ابوالقاسم انورالكبیر؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران، ص، رقعی.
 
[161] 3 انسان و قرآن / شهید مرتضی مطهری مترجم: احمد یحیی خالد؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران، 1984 م، 32 ص، جیبی.
 
[162] 4 انقلاب حسینی (ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: عبدالقدوس؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران، 1996 م، 12 ص، رقعی.
 
[163] جاذبه و دافعه امام علی (ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد ابوالحسین محمود؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران، 198 م، 132 ص، رقعی.
 
[164] 6 جهاد (جنگ مقدس اسلام) / شهید مرتضی مطهری مترجم: نامعلوم؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران، 198 م، 62 ص، جیبی.
 
[16] 7 ختم نبوت / شهید مرتضی مطهری مترجم: پروفسور سراج الحق؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران، 198 م، 42 ص، جیبی.
 
[166] 8 خدمات متقابل اسلام و ایران / شهید مرتضی مطهری مترجم: ابوالقاسم انور الكبیر؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران در داكا، 2004 م، 440 ص، وزیری.
 
[167] 9 داستان راستان / شهید مرتضی مطهری مترجم: علی عكاس؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران، 1997 م، 188 ص، رقعی.
 
[168] 10 روش فهم قرآن / شهید مرتضی مطهری مترجم: نامعلوم؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران، 1987 م، 6 ص، جیبی.
 
[169] 11 سیره نبوی / شهید مرتضی مطهری مترجم: نامعلوم؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران، 1988 م، 96 ص، جیبی.
 
[170] 12 شهید / شهید مرتضی مطهری مترجم: احمد یحیی خالد؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران، 1984 م، 42 ص، جیبی.
 
[171] 13 مسأله حجاب / شهید مرتضی مطهری مترجم: نامعلوم؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران، 1990 م، 108 ص، جیبی.
 
[172] 14 نبیّ امّی / شهید مرتضی مطهری مترجم: مأمون الرشید؛ بنگلادش: رایزنی فرهنگی ایران، 1990 م، 64 ص، جیبی.
 
تاجیكی
 
[19] 1 داستان راستان / شهید مرتضی مطهری مترجم: نیلوفر استروشنی، سعیدالله حیاتی؛ قم: مجمع جهانی اهل بیت (ع)، 1997 م، 464 ص، رقعی.
 
تایلندی
 
[160] 1 جاذبه و دافعه امام علی (ع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: اسامه؛ بانكوك: مجمع جهانی اهل بیت (ع) انجمن اسلام، 2001 م، 119 ص، رقعی.
 
تركمنی
 
[161] 1 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد ششم: زندگی جاوید یا حیات اخروی (با عنوان: آخرتی دو موش یا ابدی لیگ یا شایش) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ع. دمه جی؛ تهران: الهدی، 1373 ش، 74 ص، رقعی.
 
چینی
 
[162] 1 نظام حقوق زن در اسلام / شهید مرتضی مطهری مترجم: نی شی موتاكیكو؛ قم: مؤسسه امام علی(ع)، 1376 ش، 16 ص، رقعی.
 
روسی
 
[163] 1 خاتمیت (با عنوان: Pechat Prorkov) / شهید مرتضی مطهری مترجم: هادی زاده؛ تهران: الهدی، 1379 ش، 160 ص، رقعی.
 
[164] 2 داستان راستان (با عنوان: Isroriia Pravdivykh) / شهید مرتضی مطهری؛ تهران: الهدی، 1379 ش، ج اول، 270 ص، رقعی.
 
[16] 3 مسأله حجاب / شهید مرتضی مطهری مترجم: ع.م. آغداشلی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 240 ص، رقعی.
 
ژاپنی
 
[16] 1 درسهای اسلامی (برگرفته از آثار شهید مطهری) / شهید مرتضی مطهری مترجم: خانم بستانی؛ قم: مؤسسه امام علی(ع)، 32 ص، رقعی.
 
[167] 2 نظام حقوق زن در اسلام / شهید مرتضی مطهری مترجم: خانم بستانی؛ قم: مؤسسه امام علی(ع)، 16 ص، رقعی.
 
عربی
 
[168] 1 آزادی معنوی (فصل چهارم با عنوان: جهاد و هجرت) (با عنوان: الهجرة و الجهاد) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد جعفر باقر؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1366 ش، 47 ص، جیبی.
 
[169] 2 آشنایی با قرآن (با عنوان: معرفة القرآن) / شهید مرتضی مطهری مترجم: جعفر صادق خلیلی؛ تهران؛ بنیاد بعثت مؤسسة القرآن الكریم، 1402 ق، 2 ج، + 136 ص، رقعی.
 
[170] 3 آشنایی با قرآن (جلد اول و دوم) (با عنوان: التعرف علی القرآن الكریم) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ناظم شیروانی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 136 ش، 80 ص، رقعی.
 
[171] 4 اسلام و مقتضیات زمان (با عنوان: الاسلام و متطلبات العصر) / شهید مرتضی مطهری مترجم: علی هاشمی؛ مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی، 1411 ق، ج اول، 288 ص، وزیری.
 
[172] اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب (با عنوان: الضوابط الخلقیة للسلوك من خلال نظرتی الاسلام و الغرب) / شهید مرتضی مطهری مترجم: صادق بقال؛ تهران: بنیاد بعثت، 1363 ش، 70 ص، رقعی.
 
[173] 6 اصول فلسفه و روش رئالیسم (با عنوان: اسس الفلسفة و المذهب الواقعی) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد عبدالمنعم الخاقانی؛ لبنان (بیروت): دارالتعارف للمطبوعات، 1402 ق، ج، وزیری.
 
[174] 7 امدادهای غیبی در زندگی بشر (با عنوان: الامداد الغیبی فی حیاة البشریة) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد علی آذرشب؛ تهران: بنیاد بعثت، 1401 ق، 42 ص، رقعی.
 
[17] 8 انسان و سرنوشت (با عنوان: الانسان و القدر) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد علی تسخیری؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1366 ش، 88 ص، رقعی، چاپ چهارم.
 
[176] 9 بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی (با عنوان: بحوث اقتصادیة : مختارات من مذاكرات) / شهید مرتضی مطهری جعفر صادق خلیلی؛ تهران: بنیاد بعثت، 1367 ش، 98 ص، رقعی.
 
[177] 10 پیامبر اُمّی (با عنوان: النبی الاُمّی) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد علی تسخیری؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 46 ص، رقعی.
 
[178] 11 پیرامون انقلاب اسلامی (با عنوان: مسائل النظام والثورة) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد علی آذرشب؛ تهران: المكتبة الاسلامیة الكبری، 1401 ق، 39 ص.
 
[179] 12 پیرامون انقلاب اسلامی (با عنوان: مقالات حول الثورة الاسلامیة فی ایران) / شهید مرتضی مطهری، مترجم: محمد جواد مهری؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1360 ش، 96 ص، رقعی.
 
[180] 13 تكامل اجتماعی انسان (با عنوان: الهدف السامی للحیاة الانسانیة) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد علی تسخیری؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1361 ش، 7 ص، رقعی.
 
[181] 14 حماسه حسینی (با عنوان: الملحمة الحسینیة) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مركز جهانی علوم اسلامی؛ قم: مركز جهانی علوم اسلامی، 1369 ش، 3 ج، وزیری. چاپ دوم؛ بیروت: الدار الاسلامیه، 1990 م.
 
[182] 1 ختم نبوت (با عنوان: ختم النبوة) / شهید مرتضی مطهری مترجم: عبدالكریم محمود؛ تهران: بنیاد بعثت، 1367 ش، 4 ص، رقعی.
 
[183] 16 خدمات متقابل اسلام و ایران (با عنوان: الاسلام و الایران) / شهید مرتضی مطهری مترجم: احمد عبیدی؛ تهران: الهدی، 1421 ق، 2 ج، 92 ص، وزیری.
 
[184] 17 خدمات متقابل اسلام و ایران (با عنوان: الاسلام و الایران) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد هادی یوسفی غروی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1362 ش، 3 ج، وزیری.
 
[18] 18 داستان راستان (با عنوان: قصص الابرار) / شهید مرتضی مطهری مترجم: گروه ترجمه؛ تهران: بنیاد بعثت، 1361 ش، 2 ج، رقعی.
 
[186] 19 ده گفتار (با عنوان: محاضرات فی الدین و الاجتماع) / شهید مرتضی مطهری مترجم: جعفر صادق خلیلی؛ تهران: بنیاد بعثت، 136 ش، رقعی.
 
[187] 20 زندگی جاوید یا حیات اخروی (با عنوان: الحیاة الخالدة او الحیاة الاخری) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد علی آذرشب؛ تهران: بنیاد بعثت، 136 ش، 34 ص.
 
[188] 21 سیری در نهج البلاغه (با عنوان فی رحاب نهج البلاغة)/ شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد هادی یوسفی غروی ؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1361 ش، 2 ج، وزیری.
 
[189] 22 شهید (با عنوان: الشهید) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد علی آذرشب؛ تهران: بنیاد بعثت، 1400 ق، 64 ص، رقعی. چاپ دوم؛ دارالتوحید الاسلامی، 72 ص.
 
[190] 23 عدل الهی (با عنوان: العدل الالهی) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد عبدالمنعم الخاقانی؛ قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1372 ش، 408 ص، وزیری.
 
[191] 24 شهید (با عنوان: الشهید) / مرتضی مطهری مترجم: هاشم الهاشمی؛ بیروت: دارالتعارف، [بی تا]، 64 ص، جیبی.
 
[192] 2 علل گرایش به مادیگری (با عنوان: الدافع نحو المادیة) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد علی تسخیری؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1361 ش، 129 ص، رقعی.
 
[193] 26 فطرت (با عنوان: الفطرة) / شهید مرتضی مطهری مترجم: جعفر صادق خلیلی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1369 ش، 228 ص، رقعی.
 
[194] 27 فلسفه اخلاق (با عنوان: فلسفة الاخلاق) / شهید مرتضی مطهری مترجم: وجیه بن محمد الهجری، قم: مؤسسة ام القری، 1422 ق، 260 ص، رقعی.
 
[19] 28 قیام و انقلاب مهدی (عج) از دیدگاه فلسفه تاریخ (با عنوان: نهضة المهدی (ع) فی ضوء الفلسفة التاریخ) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمدعلی آذرشب؛ تهران: بنیاد بعثت، 1401 ق، 2 ص، رقعی.
 
[196] 29 مسأله حجاب (با عنوان: مسألة الحجاب)/ شهید مرتضی مطهری مترجم: جعفر صادق خلیلی؛ تهران: بنیاد بعثت، 136 ش، 264 ص، رقعی.
 
[197] 30 مسأله حجاب (با عنوان: مسألة الحجاب) / شهید مرتضی مطهری مترجم: حیدر آل حیدر؛ قم: مركز جهانی علوم اسلامی، 1411 ق / 1990 م، 173 ص، جیبی.
 
[198] 31 مسأله حجاب (با عنوان مسألة الحجاب) / شهید مرتضی مطهری مترجم: جعفر صادق انحلیلی؛ قم: منشور سیدی، 1426 ق، 209 ص، وزیری.
 
[199] 32 علوم اسلامی (با عنوان: علم الفقه) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد شقیر؛ بیروت: دارالتیار الجدید، 1413 ق/ 1993 م، 112 ص، جیبی.
 
[200] 33 علوم اسلامی (با عنوان: المنطق) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد شقیر؛ بیروت: دارالتیار الجدید، 1413 ق / 1993 م، 143 ص، جیبی.
 
[201] 34 علوم اسلامی (با عنوان: الفلسفه) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد شقیر؛ بیروت: درالتیار الجدید، 1993 م/ 1413 ق، 109 ص، جیبی.
 
[202] 3 مقالات فلسفی (جلد اول) (با عنوان: محاضرات فی الفلسفة الاسلامیة) / شهید مرتضی مطهری مترجم: عبدالجبار الرفاعی؛ قم، دارالكتاب الاسلامی، 1378 ش، 212 ص، وزیری.
 
[203] 36 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد اول: انسان و ایمان (با عنوان: الانسان و الایمان) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد عبدالمنعم الخاقانی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1362 ش، 79 ص، رقعی.
 
[204] 37 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد دوم: جهان بینی توحیدی (با عنوان: الرویة الكونیة التوحیدیة) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد عبدالمنعم الخاقانی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1367 ش، 112 ص، رقعی، چاپ دوم.
 
[20] 38 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد ششم: زندگی جاوید یا حیات اخروی (با عنوان: الحیاة الاخری: مقدمة علی النظرة الاسلامیة للعالم) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد جواد مهری؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ]بی تا[، 2 ص، رقعی.
 
[206] 39 نظام حقوق زن در اسلام (با عنوان: نظام حقوق المراة فی الاسلام) / شهید مرتضی مطهری مترجم: ابوزهراء النجفی؛ قم: منشور سیدی، 1426 ق، 442 ص، وزیری.
 
[207] 40 نگاهی به زندگانی ائمه اطهار(ع) ( با عنوان: جولة فی سیرة الائمة الاطهار(ع)) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: بنیاد بعثت، 1368 ش، وزیری.
 
[208] 41 نگاهی به سیره ائمه اطهار (ع) (با عنوان: سیرة اهل البیت (ع)) / شهید مرتضی مطهری مترجم: مالك وهبی؛ قم: منشور سیدی، 1426 ق، 261 ص، وزیری.
 
[209] 42 ولاء ها و ولایت ها (با عنوان: الولاء و الولایة) / شهید مرتضی مطهری مترجم: جعفر صادق خلیلی؛ تهران: بنیاد بعثت، 136 ش، 84 ص، رقی.
 
فرانسه
 
[210] 1 ؟؟؟ (با عنوان: Kata-Kata Spiritual) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1366 ش، 6 ص.
 
[211] 2 اخلاق جنسی در اسلام و جهان غرب (با عنوان: La Etica Sexual En Islamy En El Mundo occidental) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1366 ش، 34 ص.
 
[212] 3 انسان و ایمان / شهید مرتضی مطهری مترجم: عباس بستانی؛ پاریس: خانه فرهنگ ایران، 1983 م، 48 ص، وزیری. چاپ دوم؛ مونترال (كانادا): مدینه العلم، 1998 م، 88 ص، رقعی.
 
[213] 4 پیامبر امّی (با عنوان: Le prophete Umini) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1361 ش، 2 ص، رقعی.
 
[214] پیرامون انقلاب اسلامی (بخش دوم) (با عنوان: Nature Et Facteurs De La Revolution Islamique) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 6 ص، رقعی.
 
[21] 6 حق و باطل (به انضمام احیاء تفكر اسلامی) (با عنوان: Le Vral Et Le Fauq) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1362 ش، 62 ص.
 
[216] 7 داستان راستان / شهید مرتضی مطهری مترجم: س. جلالی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 2 ج، 36 ص، رقعی.
 
[217] 8 سیری در سیره نبوی (با عنوان: Kelakuan Dan Tingrah – Luku Nabi Muhammad) / شهید مرتضی مطهری مترجم: واحد ترجمه؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلام، 1408 ق، 136 ص، رقعی.
 
[218] 9 قیام و انقلاب مهدی(ع) از دیدگاه فلسفه تاریخ (با عنوان: La Revolution Du Mahdi A La Lumiere Da La Philosophie De LHistore) / شهید مرتضی مطهری مترجم: اسد ژوما؛ تهران: بنیاد بعثت، 1361 ش، 42 ص، رقعی.
 
[219] 10 مسأله حجاب (با عنوان: La Question Du Hijab) / شهید مرتضی مطهری مترجم: س. جلالی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ]بی تا[، 200 ص، رقعی. چاپ دوم: الهدی، 1379 ش.
 
[220] 11 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی؛ جلد پنجم: جامعه و تاریخ (با عنوان: La Societe Et L’Histoira) / شهید مرتضی مطهری مترجم اكبر اصغری تبریزی؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1369 ش، 239 ص، رقعی.
 
[221] 12 نظام حقوق زن در اسلام (با عنوان: Les Droits De la Femme En Islam) / شهید مرتضی مطهری مترجم: احمد بستانی؛ پاریس: مترجم، 1993 م، 324 ص، رقعی. چاپ دوم؛ قم: انصاریان، 137 ش.
 
كردی
 
[222] 1 داستان راستان (جلد اول و دوم) (با عنوان: چیروكین راست بیژان) / شهید مرتضی مطهری مترجم: عباس مصلح (وره گر)؛ تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، [بی تا]، 2 ج، رقعی.
 
[223] 2 مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی: جلد اول انسان و ایمان (با عنوان: ئینسان و بروا) / شهید مرتضی مطهری مترجم: محمد صادق ابراهیمی (وه رگیر)؛ تهران: سروش، 1361 ش، 72 ص. 
 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است