در
کتابخانه
بازدید : 74938تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
قرآن كه دعوت به تفكّر و اندیشه می نماید علاوه بر اینكه راههای لغزش اندیشه را ارائه داده است، منابع تفكّر را نیز ارائه داده است، یعنی موضوعاتی كه شایسته است انسان در آن موضوعات فكر خویش را به كار اندازد و از آنها به عنوان منابع علم و اطّلاع خویش بهره گیری نماید نیز ارائه داده است.

در اسلام به طور كلّی با صرف انرژی فكری در مسائلی كه نتیجه ای جز خسته كردن فكر ندارد، یعنی راه تحقیق برای انسان در آنها باز نیست، و همچنین مسائلی كه فرضا قابل تحقیق باشد فایده ای به حال انسان ندارد مخالفت شده است.

پیغمبر اكرم علمی را كه دارا بودن آن سودی نبخشد و نداشتن آن زیانی نرساند بیهوده خواند. امّا علومی كه راه تحقیق در آنها باز است و بعلاوه سودمند می باشد مورد تأیید و تشویق اسلام است.

قرآن كریم سه موضوع برای تفكّر مفید و سودمند ارائه می دهد [1]:

مجموعه آثار شهید مطهری . ج2، ص: 70

[1] . در رساله ی شناخت در قرآن كه قبلا از آن یاد كردیم و ان شاء اللّه بزودی منتشر خواهد شد، مسأله ی موضوعات و منابع شناخت به تفصیل مطرح می شود.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است