در
کتابخانه
بازدید : 113179تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
قرآن كتاب آسمانی ما و معجزه ی جاوید پیامبر ماست. این كتاب در طول بیست و سه سال تدریجا بر رسول خدا نازل گشت. قرآن كریم كه هم كتاب پیغمبر اكرم است و هم مظهر اعجاز او، نقشی صدها بار بزرگتر داشت از نقش عصای موسی و دم عیسی. پیغمبر اكرم آیات قرآن را بر مردم می خواند و جاذبه ی این آیات، افراد را به سوی اسلام می كشید. تاریخچه های مربوط به این موضوع در تاریخ اسلام از حدّ احصاء خارج است. قرآن مجموعه ی 114 سوره است و مجموع این سوره ها بر حدود 6205 آیه مشتمل است و همه ی این آیات مجموعا در حدود 78000 كلمه است.

مسلمین از صدر اسلام تا عصر حاضر اهتمام بی نظیری در امر قرآن نشان داده اند كه نشانه ی شیفتگی آنها نسبت به قرآن است. قرآن در زمان رسول اكرم به وسیله ی گروهی كه خود ایشان معیّن كرده بودند- كه به نام «كاتبان وحی» معروف شدند- نوشته می شد. بعلاوه غالب مسلمین اعمّ از مرد و زن، كوچك و بزرگ، عشق عجیبی به حفظ همه و یا اكثر آیات قرآن داشتند، قرآن را در نمازها می خواندند و در غیر نمازها تلاوت آن را ثواب می دانستند و بعلاوه از تلاوت آن لذّت می بردند و مایه ی آرامش روح آنها بود.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج2، ص: 212
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است