در
کتابخانه
بازدید : 186458تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
[1] در جلسه ی پیش قسمتهایی از كتاب ذره ی بی انتها را نقل كردیم و به پایان نرسید، تتمه اش را الآن عرض می كنیم و بعد وارد قسمت دیگری می شویم. عرض كردیم مسائلی را طرح كرده اند كه در آنجا نشان می دهند كه پدیده هایی در جهان رخ می دهد و رخ داده است كه- به تعبیر قدیمی- با اصل عمومی جریان مادی جهان تطبیق نمی كند، به این معنا كه دخالت یك اصل دیگر و یك عنصر دیگرغیر از ساختمان مادی جهان را نشان می دهد.


[1] . اگر «عنصر دیگر» صحیح باشد.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است