در
کتابخانه
بازدید : 79851تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
در قسمت گذشته از این بحث، اصول اخلاق به اصطلاح نوین جنسی تشریح شد.

اكنون نوبت آن است كه اصول و پایه هایی كه این مكتب بر روی آنها بنا شده است ارزیابی نماییم. آن اصول عبارت است از:

1. آزادی هر فردی مطلقاً محترم است و باید محفوظ بماند، مگر آنجا كه مزاحم آزادی دیگران باشد؛ به عبارت دیگر آزادی را جز آزادی نمی تواند محدود كند.

2. سعادت بشر در گرو پرورش استعدادهایی است كه در نهاد دارد. خودپرستی ها و ناراحتیهای روحی، ناشی از آشفتگی غرایز و بالأخص غریزه ی جنسی است، و آشفتگی غرایز از عدم ارضاء و اشباع آنها ناشی می گردد.

3. آتش میل و رغبت بشر در اثر منع و محدودیت فزونی می گیرد و مشتعل تر می گردد و در اثر ارضاء و اشباع كاهش می یابد و آرام می گیرد. برای انصراف بشر از توجه دائم به امور جنسی و جلوگیری از عوارض ناشی از آن، راه صحیح این است كه هرگونه قید و ممنوعیتی را در این راه از جلو پایش برداریم.

چنانكه ملاحظه می شود اصل اول از اصول بالا فلسفی و اصل دوم تربیتی و اصل سوم روانی است. این سه اصل را ما از مجموع گفته ها و نظرات طرفداران این سیستم اخلاقی استنباط می كنیم و الاّ هیچ كدام از آنان به این ترتیب و تفصیل اصول سیستم
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 645
اخلاقی خود را بیان نكرده اند.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است