در
کتابخانه
بازدید : 17514تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
برداشت بسیاری از دانشمندان بی غرض مسلمان غیرشیعه از الغدیر همین است كه ما گفتیم.
محمّد عبدالغنی حسن مصری در تقریظ خود بر الغدیر كه در مقدمه ی جلد اول، چاپ دوم، چاپ شده است می گوید:
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 33
از خداوند مسئلت می كنم كه بركه ی آب زلال شما را [1] سبب صلح و صفا میان دو برادر شیعه و سنی قرار دهد كه دست به دست هم داده، بنای امت اسلامی را بسازند.
عادل غضبان، مدیر مجله ی مصری «الكتاب» - در مقدمه ی جلد سوم- می گوید:
این كتاب، منطق شیعه را روشن می كند و اهل سنت می توانند به وسیله ی این كتاب، شیعه را به طور صحیح بشناسند. شناسایی صحیح شیعه سبب می شود كه آراء شیعه و سنی به یكدیگر نزدیك شود و مجموعاً صف واحدی تشكیل دهند.
دكتر محمّد غلاب، استاد فلسفه در دانشكده ی «اصول دین» جامع ازهر، در تقریظی كه بر الغدیر نوشته و در مقدمه ی جلد چهارم چاپ شده می گوید:
كتاب شما در وقت بسیار مناسبی به دستم رسید، زیرا اكنون مشغول جمع آوری و تألیف كتابی درباره ی زندگی مسلمین از جوانب مختلف هستم، لهذا خیلی مایلم كه اطلاعات صحیحی درباره ی شیعه ی امامیه داشته باشم.

كتاب شما به من كمك خواهد كرد و من دیگر مانند دیگران درباره ی شیعه اشتباه نخواهم كرد.
دكتر عبدالرحمن كیالی حلبی در تقریظ خود كه در مقدمه ی جلد چهارم الغدیر چاپ شده، پس از اشاره به انحطاط مسلمین در عصر حاضر، و اینكه چه عواملی می تواند مسلمین را نجات دهد، و پس از اشاره به اینكه شناخت صحیح وصیّ پیغمبر اكرم یكی از آن عوامل است، می گوید:
كتاب الغدیر و محتویات غنی آن، چیزی است كه سزاوار است هر
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 34
مسلمانی از آن آگاهی یابد، تا دانسته شود چگونه مورخان كوتاهی كرده اند و حقیقت كجاست. ما به این وسیله باید گذشته را جبران كنیم و با كوشش در راه اتحاد مسلمین به اجر و ثواب نایل گردیم.
آری آن بود وجهه ی نظر علامه ی امینی درباره ی مسئله ی مهم اجتماعی عصر ما، و این است عكس العمل نیكوی آن در جهان اسلام. رضوان اللّه علیه.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج24، ص: 35

[1] . غدیر در عربی به معنای گودال آب است.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است