در
کتابخانه
بازدید : 128118تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
بحث ما درباره ی احیای تفكر اسلامی است. مصلحین اسلامی، متفكران بزرگ اسلامی، مخصوصاً آنان كه در قرون متأخر پیدا شده اند، به این مطلب كاملاً توجه كرده اند كه طرز تفكر مسلمانان درباره ی اسلام آسیب دیده است. در هفته ی گذشته عرض كردم فرق است بین اینكه یك آیین و مكتب، خودش در ذات خود زنده باشد و اینكه طرز تلقی مردمی كه آن را پذیرفته اند به صورت زنده ای باشد. ممكن است خود آیین، جوهر حیاتی داشته باشد ولی آن طرز تفكری كه مردم درباره ی آن دارند طرز تفكر صحیحی نباشد.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است