در
کتابخانه
بازدید : 675508تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
راجع به اینكه دین نسخ نمی شود (ولی مسخ می شود و قهراً مسخ شدن موقت است) رجوع شود به یوم الاسلام ص 37، سخن ویلیام جیمز كه نماز نسخ نمی شود.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است