در
کتابخانه
بازدید : 675490تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
رجوع شود به ورقه های مبنا و منشأ حس دینی، صفحات اول و دوم. در آنجا بیان خوبی برای فطری بودن شده است و معلوم می شود لازمه ی فطری بودن فعلیت نیست، استعداد و قوّه است.
جلد یازدهم . ج11، ص: 90
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است