در
کتابخانه
بازدید : 626908تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
اعراف، آیه ی 189- 191:
هو الّذی خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها لیسكن الیها فلما تغشیها حملت حملاً خفیفاً فمرّت به فلما اثقلت دعوا اللّه ربهما لئن اتیتنا صالحاً لنكوننّ من الشاكرین. فلما اتیهما صالحاً جعلا له شركاء فیما اتیهما فتعالی اللّه عما یشركون. أ یشركون ما لایخلق شیئاً و هم یخلقون.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است