در
کتابخانه
بازدید : 626275تاریخ درج : 1391/03/27
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
راجع به اینكه [آیا] انسان دارای فطرت ذاتی است و آن فطرت اقتضایی دارد، در عین اینكه انسان قادر است كه فطرت را تغییر دهد و مسخ كند و یا انسان هیچ خودی ندارد غیر از آزادی، ماهیتی و طبیعتی ندارد جز آزادی از هر اقتضایی آنچنان كه اگزیستانسیالیسم می گوید، رجوع شود به ورقه های یادداشت روح، خود واقعی و خود خیالی، شماره 38 و مقالات سیری در نهج البلاغه، شماره های 31 و. . .
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است