در
کتابخانه
بازدید : 523601تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مسئله دیگر این است كه عقل و علم باید با یكدیگر توأم باشد، و این نكته بسیار خوبی است. اگر انسان تفكر كند ولی اطلاعاتش ضعیف باشد، مثل كارخانه ای است
مجموعه آثار شهید مطهری . ج22، ص: 708
كه ماده خام ندارد یا ماده خامش كم است؛ قهرا نمی تواند كار بكند یا محصولش كم خواهد بود. محصول بستگی دارد به اینكه ماده خام برسد. اگر كارخانه ماده خام زیاد داشته باشد ولی كار نكند، باز فلج است و محصولی نخواهد داشت.
حضرت در آن روایت می فرماید: یا هِشامُ! ثُمَّ بَیَّنَ اَنَّ الْعَقْلَ مَعَ الْعِلْمِ. عقل و علم باید توأم باشد. عرض كردیم علم، فراگیری است، به منزله تحصیل مواد خام است؛ عقل، تفكر و استنتاج و تجزیه و تحلیل است. آنگاه حضرت استناد می كنند به آیه: وَ تِلْكَ الاَْمْثالُ نَضْرِبُها لِلنّاسِ وَ ما یَعْقِلُها اِلاَّ الْعالِمونَ [1]. ببینید عقل و علم چگونه با هم توأم شده است.

[1] - . عنكبوت/43: این مَثَلها را برای مردم می زنیم و جز دانشمندان تعقل نمی كنند.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است