در
کتابخانه
بازدید : 508737تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مسئله دیگر كه باز مربوط به تربیت عقلانی است این است كه قضاوتهای مردم درباره انسان نباید برای او ملاك باشد. اینها یك بیماریهای عمومی است كه اغلب
مجموعه آثار شهید مطهری . ج22، ص: 711
افراد كم و بیش گرفتارش هستند. مثلاً انسان یك لباسی را برای خودش انتخاب كرده و تشخیصش این است كه رنگ خوبی را انتخاب كرده. بعد یكی می آید و می گوید: این رنگ مزخرف چیست كه انتخاب كرده ای؟ ! آن یكی و آن دیگری نیز همین را می گویند. كم كم خود آدم اعتقاد پیدا می كند كه بد چیزی است. تازه آنها هم كه می گویند، گاهی برای این است كه عقیده انسان را تغییر بدهند نه آنكه از روی عقیده خودشان می گویند. اینكه انسان در مسائلی كه مربوط به خودش است تحت تأثیر قضاوت دیگران قرار بگیرد [صحیح نیست ] و به ما گفته اند هرگز تحت تأثیر قضاوت و تشخیص دیگران نسبت به خودتان قرار نگیرید.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است