در
کتابخانه
بازدید : 516485تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
یكی از مسائلی كه [در فلسفه اخلاق ] مطرح است این است كه معیار فعل اخلاقی چیست؟ یعنی كارها را ما با چه معیاری می توانیم از نظر اخلاقی بسنجیم، كاری را اخلاقی بدانیم و كاری را عادی؟ به تعبیر دیگر فرق فعل اخلاقی با فعل عادی چیست؟ شك ندارد كه یك سلسله از كارهایی كه ما انجام می دهیم كار عادی است و اینها را كسی فعل اخلاقی نمی شمارد، مثل اینكه سر سفره می نشینیم و غذا می خوریم. در این صورت كسی نمی گوید ما كار اخلاقی انجام می دهیم. ولی بعضی از كارها هست كه فعل غیر طبیعی و اخلاقی شمرده می شود. مثلاً كسی ایثار می كند، یعنی در حالی كه خود به چیزی نیاز دارد، وقتی احساس می كند كه شخص دیگری هم به آن نیاز دارد او را بر خود مقدّم می دارد. در اینجا می گویند او یك عمل اخلاقی انجام داده است. قبل از اینكه معیار عمل اخلاقی را ذكر كنیم، دو لغت را از نظر مفهوم باید توضیح دهیم.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است