در
Skip Navigation Links.
 

رحلت‌ امام‌ خمینی (ره) ضرورت‌ جمع‌آوری‌، تنظیم‌ و نشر آثار ایشان‌ را آشكار ساخت‌. به‌ همین‌ منظور، موسسه‌ تنظیم‌ و نشر آثار امام‌ خمینی‌ (ره) تاسیس‌ گردید تا به‌ عنوان‌ یك‌ سازمان‌ رسمی‌، به‌ این‌ امر همت‌ گمارد و این‌ آثار را از تطاول‌ و دستبرد اغیار مصون‌ دارد.

با گذشت‌ زمان‌، لزوم‌ تاسیس‌ یك‌ مركز علمی‌ ـ پژوهشی‌ تخصصی‌ و معتبر نیز در كنار موسسه احساس‌ گردید؛ زیرا گرچه‌ صاحب‌نظران‌ و مراكز علمی‌ و آموزشی‌ و پژوهشی‌ داخل‌ و خارج‌ جمهوری اسلامی ایران، درباره‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و نقش‌ امام‌ خمینی (ره) به‌ تحقیق‌ پرداخته‌، نظریه‌پردازی‌ نموده‌ و آثار مهمی‌ منتشر ساخته‌ بودند اما هیچ‌ مركز و دانشگاه‌ و پژوهشكدة علمی‌ و پژوهشی‌ ـ به‌ طور مستقل در این‌ باره‌ فعالیت‌ نمی‌كرد. بنابراین‌، اندیشه ‌تاسیس‌ پژوهشكده‌ امام‌ خمینی ‍(ره) و انقلاب‌ اسلامی‌، پی‌افكنده‌ شد.

 

·         نشانی: تهران، خیابان فردوسی شمالی، خیابان شهید تقوی(كوشك سابق)، شماره 63

·         تلفن: 66499190 - 66743043 - 66744090 - 66955734 – 66743047

·         سایت ri-khomeini.com

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است