در
Skip Navigation Links.
 

اهداف

هدف‌ اساسی‌ تاسیس‌ این‌ پژوهشكده‌، سازماندهی‌ پژوهشهای‌ بنیادی‌ و كاربردی‌ درباره‌ آرا و اندیشه‌های‌ امام‌ خمینی (س) و بررسی‌ و شناخت‌ ابعاد مختلف‌ انقلاب‌ اسلامی‌ بوده‌ است‌ . تربیت‌ نیروهای‌ متخصص‌ و متعهد و همكاری‌ فعال‌ و سازنده‌ با صاحبنظران ‌موجود ، برای‌ تامین‌ این‌ هدف‌ نیز در سرلوحه‌ برنامه‌های‌ پژوهشكده‌ قرار داشته‌ و دارد.

تاسیس‌ این‌ پژوهشكده‌ مرهون‌ دوراندیشی‌ و دلبستگی‌ مرحوم‌ فقید، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین‌ حاج‌ سید احمد خمینی‌ به‌ آرمانها و اندیشه‌ حضرت‌ امام (س) بوده‌ است‌ و با پیگیریهای‌ آن‌ مرحوم‌ و مدیریت‌ جناب‌ آقای‌ دكتر نجفقلی‌ حبیبی‌، راه‌اندازی‌ شد. تاسیس‌ این‌ پژوهشكده‌ براساس‌ موافقت‌ قطعی‌ شماره‌ 22/5518 مورخ‌ 3/11/1374 شورای‌ گسترش‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌جمهوری اسلامی ایران صورت‌ گرفته‌ است‌ و اساسنامه آن‌ به‌ تصویب‌ وزیر محترم‌ این‌ وزارتخانه‌، رسیده‌ است‌.

 

وظایف پژوهشكده

مطابق‌ اساسنامه‌، این‌ پژوهشكده‌ طبق‌ ضوابط‌ علمی‌ و پژوهشی‌ نظام‌ آموزش‌ عالی‌ كشورجمهوری اسلامی ایران فعالیت‌ خواهد كرد و وظایف‌ زیر را برعهده‌ دارد:

 

1 - انجام‌ پژوهشهای‌ بنیادی‌ و كاربردی‌ درباره‌ آرا و اندیشه‌های‌ امام‌ خمینی (س) و شناخت‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و رشته‌های‌ وابسته‌ به‌ آنها

2 - انجام‌ خدمات‌ مشاوره‌ای‌ در زمینه‌ برنامه‌های‌ تحقیقاتی‌ مورد نظر

3 - انجام‌ فعالیتهای‌ ضروری‌ در جهت‌ به‌ كارگیری‌ نتایج‌ تحقیقات‌ به‌ عمل‌ آمده‌

4 - فراهم‌ آوردن‌ امكانات‌ لازم‌ و متناسب‌ با برنامه‌ها و طرحهای‌ تحقیقاتی‌

5 - بررسی‌ و شناسایی‌ و رفع‌ نیازهای‌ تحقیقاتی‌ بخشهای‌ خدماتی‌ و اجرایی‌

6 - ایجاد ارتباط‌ فعال‌ و سازنده‌ با سایر موسسات‌ و مجامع‌ علمی‌ و پژوهشی‌ در داخل‌ و خارج‌ از كشور جمهوری اسلامی ایران در‌چهارچوب‌ مقررات‌ و ضوابط‌

7 - ایجاد ارتباط‌ مطلوب‌ و هماهنگ‌ با نیروهای‌ ذیصلاح‌ متخصص‌ و مبتكردر مراكز علمی‌ و پژوهشی‌ كشور جمهوری اسلامی ایران

8 - بهره‌گیری‌ از آخرین‌ نتایج‌ تحقیقات‌ و پیشرفتهای‌ علمی‌ در كلیه مراحل‌پژوهشی‌ در جهت‌ توسعه‌ اهداف‌ پژوهشكده‌

9 - برگزاری‌ همایشها و مجامع‌ علمی‌ داخل ایران‌ و بین‌المللی‌ با مشاركت‌ و همكاری‌ دیگر موسسات‌ پژوهشی‌ و آموزشی‌ در موضوعات‌ مرتبط‌ با وظایف‌ پژوهشكده

10 - گردآوری‌ اسناد و مدارك‌ علمی‌ برای‌ مطالعه‌ و تحقیق‌ در زمینه‌ فعالیتهای‌ پژوهشكده‌

11 - تالیف‌ و ترجمه متون‌، آثار و نشریات‌ علمی‌ و پژوهشی‌ متناسب‌ با اهداف‌ پژوهشكده‌

12 - تاسیس‌ رشته‌های‌ دانشگاهی‌ و پذیرش‌ دانشجو

 

 

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است