در
Skip Navigation Links.
Expand نمونه كارهای انجام شده با موضوع شهید مطهرینمونه كارهای انجام شده با موضوع شهید مطهری
تاریخچه و اهداف
وظایف
سیاست ها
نشان های علمی
 

1. مطالعه، تحقیق و اجراي طرح هاي پژوهشي در زمينه مبانى، قلمرو، الگوها و مسايل اساسي دانش سياسي اسلامى؛

2. مطالعه، تحقیق، نقد و بررسي و اجراي طرح هاي پژوهشي در زمينه انديشه سياسي انديشمندان مسلمان و انديشه هاي سياسي غير اسلامى؛

3. شناسایی آسیب ها، چالش ها و كاستی های دانش سیاسی اسلامی به منظور پاسخ گویی به نیازها و مطالبات جامعه و انسان معاصر؛

4. مطالعه تطبيقي در حوزه دانش هاي سياسي موجود و تبيين مباني و چارچوب نظري دانش سياسي اسلامى؛

5. بررسی و نقد نظام های سیاسی موجود در راستای تبیین نظام سیاسی اسلام؛

6. مطالعه و بررسی در مورد مسایل سیاسی – اجتماعی جامعه ونظام اسلامی و اطلاع رسانی به حوزه های علمیه؛

7. ايجاد گروه هاي تخصصي براي اجراي برنامه ها و فعاليت هاي پژوهشى؛

8. فراهم كردن منابع مطالعاتي و زمينه سازي براي تسهيل پژوهش درباره دانش سياسى؛

9. شناسايى، جذب و حمایت از پژوهشگران حوزه علمیه در زمینه دانش سیاسی به منظور رشد و اعتلای آنان؛

10. ایجاد زمینه گفت و گو، اقتراح و نقد ميان صاحب نظران در حوزه دانش سياسي و برگزاري نشست ها و همايش هاي علمى؛

11. فراهم آوردن زمينه رشد و ارتقاي دانش و توانايي پژوهشگران از طريق تشكيل كلاس ها و كارگاه هاي آموزشى، برگزاري نشست ها و گفت و گوهاي علمي و ايجاد فرصت هاي مطالعاتي و مأموريت هاي تحصيلى؛

12. ارتباط و همكاری با سازمان ها، نهادها، شخصيت ها و نخبگان فرهنگي و مؤسسات و مراكز علمي – پژوهشي به منظور پيشبرد اهداف پژوهشكده در سطح داخلي و بين المللى؛

13. برقراري ارتباط فعال و سازنده با ديگر پژوهشكده ها و واحدهاي زيرمجموعه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي (مركز مطالعات و تحقیقات اسلامي) با هدف ايجاد هماهنگي، اجراي طرح هاي مشترك و جلوگيري از انجام كارهاي موازي و تكرارى.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است