در
Skip Navigation Links.
Expand فعالیتهای پژوهشگاه در خصوص شخصیت و آثار شهید مطهریفعالیتهای پژوهشگاه در خصوص شخصیت و آثار شهید مطهری
اهداف و وظایف كلی
Expand پژوهشكده هاپژوهشكده ها
Expand طرح دانشنامه ‌نگاری دینی طرح دانشنامه ‌نگاری دینی
Expand مجلات علمی  مجلات علمی
Expand سلسله انتشاراتی سلسله انتشاراتی
سازمان انتشارات پژوهشگاه
 

این «سازمان» متصدی آماده ‌سازی و توزیع آثار پژوهشگاه و مؤسسات وابسته می‌باشد.

نمایشگاه و فروشگاه دائمی آثار پژوهشگاه، واقع در بزرگ راه شهید مدرس، جنب خروجی خیابان شهید بهشتی، میزبان علاقمندان می‌باشد. همچنین امكان خرید اینترنتی آثار پژوهشگاه، در پایگاه اطلاع‌ رسانی پژوهشگاه فراهم آمده است.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است