در
Skip Navigation Links.
 

(مصوّب جلسات124و128 مورّخ 3/6/66 و21/7/66 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

 به منظور تحقّق اهداف و وظایف مشروحه ذیل، انجمنی تحت عنوان «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» تأسیس می‏ شود:

 

 ماده 1- هدف

    معرّفی و بزرگداشت عالمان و متفكّران عرصه فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران و احیا و انتشار آثار ارزنده آنان و همچنین معرّفی آثار فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران و نقش و سهم ایرانیان در اعتلا و ارتقای آن.

 

ماده 2- رئوس وظایف

    الف- تهیه و انتشار زندگی نامه عالمان و متفكّرانی كه در اعتلای فرهنگ و تمدّن اسلام و ایران منشاء اثر بوده‏اند و احیای آثار آنان.

    ب - برگزاری مجامع تحقیقی و برپائی مراسم بزرگداشت و كمك به ساختن بناهای یادبود و امثال آن و مشاركت مؤثّر در سمینارها، مجامع و نمایشگاه‏های فرهنگی مهمّ ایران و جهان.

    ج- تجلیل، تشویق و حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی و علمی ارزنده و همكاری در امر انتخاب كتاب‏های برگزیده سال.

    د- مبادله اطّلاعات و همكاری با مؤسّسات فرهنگی و كتابخانه‏های داخل و خارج كشور در زمینه تهیه و تكمیل فهرست مجموعه‏های نفیس فرهنگی و هنری و كتاب‏ها و نسخ خطّی و تلاش در نشر این كتاب‏ها و نسخ و تشویق و ترغیب به تحقیق در آثار ارزنده فرهنگ اسلام و ایران.

    ﻫ - معرّفی تاریخ فرهنگ اسلام در ایران بویژه سهم ایرانیان در خدمت به اسلام و تمدّن اسلامی و میراث اسلام در ایران.

 

 ماده 3- اعضای هیأت امنا

     1- ریاست جمهوری (ریاست عالیه).

     2- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

     3- وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

     4- سه نفر از استادان و شخصیت‏های دانشگاهی به معرّفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی.

     5- سه نفر از علما و شخصیت‏های فرهنگی و هنری كشور به معرّفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی.

 

 ماده 4- در مورد تركیب هیأت مدیره، منابع مالی و سایر امور انجمن هیأت امنا در چهارچوب این مصوّبه به نحو مقتضی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

 

 ماده 5- این مصوّبه در5 ماده طّی جلسات بیست و هشتم تا سی و دوم از تاریخ  27/10/1365 تا تاریخ 9/12/65 در شورای فرهنگ عمومی تصویب شده و در جلسات124 و128 مورّخ 3/6/66 و21/7/66 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.

 

 

 

متمّم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 

مصوّب جلسه 258 مورّخ 1/6/73 شورای مشترك و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 338 مورّخ 29/6/73

 با توجّه به مفاد ماده4 اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (مصوّب جلسات  124 و 128 مورّخ 3/6/66 و21/7/66 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و به منظور اداره انجمن و تصریح وظایف هیأت امنای انجمن در جلسه مورّخ 12/4/73 خود، این موارد را تصویب كرد.

 

  ماده 1- اركان انجمن

·         الف - هیأت امنا.

·         ب - هیأت مدیره.

·         ج - مجمع عمومی اعضا.

·          

  الف- هیأت امنا

 ماده 2- وظایف هیأت امنا

·         الف - تصویب اعضای هیأت مدیره و رییس انجمن به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

·         ب- تصویب سیاست ها و خطّ مشی‏های انجمن.

·         ج- بررسی و تصویب عملكرد و محاسبات سالیانه انجمن.

·         د- تصویب تشكیل شعب انجمن در هر استان یا خارج از كشور و تأیید هیأت امنای هر كدام.

ب- هیأت مدیره

ماده 3- هیأت مدیره مركب از 5 نفر است كه هر دو سال یكبار انتخاب می‏شوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.

 ماده 4- وظایف هیأت مدیره

·         الف - اجرای تصمیمات هیأت امنا.

·         ب - اداره امور جاری انجمن.

·         ج - تنظیم و تصویب برنامه‏ها، آیین‏نامه‏ها و تشكیلات انجمن طبق اساسنامه آن.

·         د - برگزاری مجمع عمومی.

 ماده 5- هیأت مدیره می‏تواند برای امور جاری انجمن، علاوه بر استخدام افراد لازم، از معاضدت و بكارگیری نیروی انسانی سازمان‏ها و مؤسّسات دولتی بویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استفاده كند.

 ج- مجمع عمومی

ماده6- مجمع عمومی مركب است از اجتماع اعضای رسمی و افتخاری علاقه‏مند به اهداف انجمن كه در زمینه توسعه و تقویت فعّالیت‏های آن، راهنمایی و همكاری می‏كنند.

 

منابع مالی و محاسبات انجمن

ماده 7- منابع مالی انجمن عبارت است از:

·         الف - درآمد حاصل از عوارض قانونی از جمله سیمان.

·         ب - كمك‏های مالی و تجهیزاتی بخش دولتی و یا خصوصی.

·         ج - درآمد حاصل از فروش نشریات و كتاب‏های انجمن.

·         د - درآمدهای متفرّقه.

 

 ماده 8- محاسبات انجمن به عهده خزانه‏دار است و حواله‏های صادرشده باید به امضای رییس هیأت مدیره و خزانه‏دار برسد.

 تبصره: عایدات انجمن مختصراً صرف امور ناظر به اهداف و خطّ مشی‏های انجمن می‏شود.

 

 وضعیت حقوقی و ثبت انجمن

ماده 9- انجمن، مؤسّسه‏ای است عمومی، عام‏المنفعه و دائمی و اموال آن نیز عمومی است.

تبصره: كلیه حقوق و امتیازات و اموال انجمن آثار ملّی (سابق) به انجمن آثار و مفاخرفرهنگی تعلّق دارد واین انجمن جایگزین انجمن آثارملّی محسوب می‏شود.

این متمّم در 9 ماده و 2 تبصره در جلسه 338 مورّخ 29/6/73 شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید شد.

در نخستین گام پس از تعیین اعضای هیأت مدیره و همچنین رییس هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی اقدامات ضروری جهت تنظیم جداول سازمانی و نیروی انسانی و همچنین تدوین شرح و وظایف هر یك از مدیریت‏های داخلی انجمن آغاز شد و با تصویب سازمان و وظایف مدیریت‏های انجمن و ابلاغ به قسمت‏ها، فعّالیت عملی جهت راه‏اندازی مجموعه، شكلی تازه به خود گرفت.

اعضای هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

با عنایت به بند چهار ماده سوم اساسنامه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (مصوّبات جلسات124 و128 مورّخ 3/6/1366و21/7/1366 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و نظر به اتمام مدّت دوره عضویت هیأت امنای انجمن، نامزدهای ذِیل از میان شخصیت‏های فرهنگی به عنوان اعضای جدید انتخاب شدند.

 

  1- ریاست محترم جمهوری جناب آقای دكتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  2- معاون اوّل محترم رئیس جمهور جناب آقای محمّدرضا رحیمی

جانشین ریاست محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  3- وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دكتر سید محمد حسینی

عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  4- وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دكتر كامران دانشجو

عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  5- جناب آقای دكتر علی اكبر ولایتی

عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  6- جناب آقای دكتر محمّدرضا مخبر دزفولی

عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  7- جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین دكتر سید صدرالدین شریعتی

عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

8- جناب آقای دكتر غلامعلی حدّاد عادل

عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 9- جناب آقای مهندس سیّد عزت الله ضرغامی

عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

10- جناب آقای مهندس سید مصطفی میر سلیم

عضو محترم هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 

اعضای هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 

براساس بند الف ماده2 متمّم اساسنامه انجمن، اعضای جدید هیأت مدیره و رییس هیأت مدیره آن به مدّت دو سال به پیشنهاد جناب آقای دكتر سید محمّد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب گردیدند.

  1- جناب آقای دكتر مهدی محقّق

ریاست محترم هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  2- جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ادبی

رئیس و مدیرعامل انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  3- جناب آقای بهمن درّی

عضو محترم هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  4- جناب آقای دكتر غلامرضا خواجه سروی

عضو محترم هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

  5- جناب آقای دكتر علی اكبر رزمجو

عضو محترم هیأت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است