در
بازدید : 123246      تاریخ درج : 1389/9/6
 
نام شخصیت : شهید آیت الله دکتر بهشتی ره

بسم الله الرحمن الرحیم

شهید بهشتی ره:

من برای ملت یک توضیح دارم و آن اینست که ما معتقدان سرسخت ولایت فقیه و امامت قاطع رهبر عالی قدرمان هستیم.پیوند میان رهبری و مردم یک پیوند نیرومند،بر دلها نشسته و از وجدانها نیروگرفته می باشدو نظم غیر قابل فهمی برای مغرب زمین بر ایران حاکم است.

هیچ تبلیغی برای اسلام به اندازه ساختن یک جامعه کوچک نمونه اسلامی ، نمی تواند نافذ و موثر باشد امروز تبلیغ ما هم، باید در خدمت ساختن جامعه نمونه قرار گیردو جزیی از برنامه سخنرانی مان، فیلم نشان دادنمان، هنر و تئاترمان، نمایشمان و همه چیزمان، بایدابزارهای تبلیغ برای ساختن جامعه نمونه باشند.

سخن گفتن بس است عمل کنیم و تنها سخنی گوییم که راهگشای عمل باشد.ما نمی توانیم با شعار و حتی باشعور پیش برویم.شعار و شعورمان باید با شعار راستین اسلام یعنی به عمل صالح سازنده اسلامی مزین و آراسته باشد، تا بتواند ما را جلو ببرد، این یک حقیقت است، این یک اصل اسلام است.

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است