در
بازدید : 54521      تاریخ درج : 1390/2/8
 
 • پروفسور روزنتال
 • دكتر بدفورد
 • دكتر پیكت
 • دكتر كلاوز
 • پروفسور بامات
 • پروفسور گانكوفسكی
 • پروفسور مایر
 • پروفسور روژه گارودی
 • پروفسور هربرت
 • خانم الیزابت گاملین
 • پروفسور عبدالسلام
 • دكتر فرد رد
 • آقای هانس كورل
 • شیخ حسن قناعتلی
 • خانم گیوم
 • دكتر گله
 • خانم رابین رایت
 • پروفسور دلی كاستاپولوس
 • پروفسور هوبر
 • پروفسور راینارت
 • اسقف ژوزف كندولفی
 • پروفسور هیسائه ناكانیشی

منبع : جهت  دریافت متن مصاحبات به صورت  PDF  به سایت استاد علامه جعفری  مراجعه شود

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است