در
بازدید : 51632      تاریخ درج : 1390/3/25
Skip Navigation Links.
خانواده
اساتید
شاگردان
Expand فعالیت هافعالیت ها
Expand ارادتمندی به اهل ببتارادتمندی به اهل ببت
Expand ویژگی های اخلاقیویژگی های اخلاقی
Expand نقل داستاننقل داستان
ذوق شعری
آثار علمی
Expand ارتحالارتحال
 

كتاب های چاپ شده:

1- «ابتغاء الفضیله فی شرح الوسیله »، كه محور بحث در این كتاب، مكاسب محرمه از كتاب «وسیله النجاه » زعیم بزرگ مسلمین آقا آسید ابوالحسن اصفهانی(ره) است و جلد اول آن به چاپ رسیده.

2- «رساله ای در نماز جمعه ».

3- «كتاب الخمس »، با تحقیق حجه الاسلام شیخ محمدحسن امراللهی.

4- «پرتوی از انوار آسمانی »، تحت عنوان «علوم قرآن » درباره اعجاز قرآن است.

5- «مباحثی در تفسیر سوره حمد» كه در مجله كتابخانه مسجد اعظم به چاپ رسیده است.

6- «رساله ای در خلل صلاه ».

كتاب های چاپ نشده:

1- «رساله ای در نماز مسافر».

2- «رساله ای در طهارت ».

3- «دوره كامل اصول » در سه جلد.

4- یادداشتهایی به خط خودشان در 135 صفحه. كه توسط آیت الله استادی در دست چاپ است.

5- مجموعه چند سخنرانی در ایام فاطمیه. [i]

 

 

 [i] - منبع: كوثر: مهر 1377، شماره 19

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است