در
بازدید : 306263      تاریخ درج : 1391/5/19
 

برای آشنایی بیشتر با شخصیت هایی كه در "دانشنامه حوزه های علمیه" مطرح شده اند، بر روی اسم آنها كلیك كنید:


ابن ادریس حلّى

ابن ادریس حلی

ابن براج

ابن جنید اسكافى

ابن حمزه طوسى، معروف به عمادالدین طوسى

ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزاعى

ابواسحاق اسفراینی

ابوالقاسم جعفربن حسن بن یحیى بن سعید حلى

ابوالقاسم محقق حلی

ابوبكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مخزومى

ابوجعفر محمد بن یعقوب كلینى رازى

ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطى

ابویوسف

احمد بن حنبل شیبانى

احمد بن محمد اردبیلى، معروف به مقدس اردبیلى.

احمدی فقیه یزدی ؛ میرزا محمد حسن

آخوند خراسانی ، محمد كاظم

آخوند ملامحمد كاظم خراسانى

ارباب ، حاج آقا رحیم

ارباب ، حاج آقا رحیم

اسد آبادی ، سید جمال الدین

آشتیانی ؛ سید جلال الدین

آشتیانی ؛ سید جلال الدین

آشتیانی ؛ میرزا مهدی

آشتیانی ؛ میرزا مهدی

آشتیانی میرزا احمد آشتیانی

اصفهانى، شیخ بهاء الدین معروف به فاضل هندى

اصفهانی، سید ابوالحسن

آقا جمال خوانسارى  

آقا حسین خوانسارى، معروف به محقق خوانسارى

آقا حسین خوانساری

آقا سید ابو الحسن رفیعی قزوینی

آقای آقا میرزا احمد آشتیانی

امامی مازندرانی ، شیخ مهدی

آملی ؛ محمد تقی

آملی، آقا شیخ محمد تقی

امینی  ، عبد الحسین (علامه امینی)

امینی ، عبد الحسین، علامه امینی

امینی ، محمد ابراهیم

انصاری ؛ شیخ مرتضی

انصاری، شیخ مرتضی

انگجی ، سید محمد

آیتی ، محمد ابراهیم

بادكوبه ای ؛ سید حسین

بادكوبه ‏ای، آقا سید حسین

باهنر ، محمد جواد

بجنوردی ، میرزا حسن

بحرالعلوم، سید مهدى

بروجردی ، سید حسین (آیت الله بروجردی)

بهاء الدین محمد عاملى، معروف به شیخ بهائى

بهاء الدینی ، سید محمد رضا

بهاء الدینی ، سید محمد رضا

بهاءالدین محمدبن حسین بن عاملی (شیخ بهایی )

بهبهانى، محمد باقر معروف به وحید بهبهانى

بهشتی ، سید محمد حسین (شهید بهشتی )

بیرونی ، محمد معروف به ابوریحان بیرونی

پسندیده ، سید مرتضی

تبریزی ، میرزا جواد

تهرانی ؛ محمد محسن (حاج آقا بزرگ تهرانی صاحب الذریعه )

تهرانی ؛ میرزا جواد

جعفری ؛ محمد تقی (علامه جعفری)

جلوه ؛ میرزا ابوالحسن (حكیم جلوه )

جمال السالكین ابوالعباس احمد بن فهد حلّى اسدى

جمال المحققین، معروف به آقا جمال خوانسارى.

جوادی آملی ، عبد الله

جوینی، امام الحرمین

حائری یزدی ، شیخ مرتضی

حائری یزدی ، عبدالكریم 

حاج شیخ عبد النبی نوری

حاج میرزا حسین نائینى

حجت كوه كمره ای ، سید محمد حجت

حجت كوه كمره ای ، سید محمد حجت

حجتی ، سید محمد باقر

حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلى(علامه حلی )

حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلّى، معروف به علامه حلّى

حسن زاده آملی ، حسن

 حكیم ، سید محسن

حكیم ، سید محمد باقر

حمزة بن عبد العزیز دیلمى، معروف به سلاّر دیلمى

خارجة بن زید بن ثابت انصارى

خامنه ای ، سید علی  (آیت الله خامنه ای )

خامنه ای ، سید محمد جواد ( پدر رهبر معظم انقلاب )

خمینی ، روح الله

خمینی ، روح الله

خمینی ، سید مصطفی

خمینی ؛ سید احمد

خمینی ؛ سید مصطفی

خوانساری ، سید احمد

خوانساری ، سید محمد تقی

خوانساری ، سید محمد تقی

خویی ، سید ابوالقاسم  (آیت الله خویی)

داماد سید محمد محقق داماد  

دامغانی ، معلم

درچه ای ، سید محمد باقر

درچه ای سید محمد باقر درچه ای  

دهكردی ؛ سید ابوالقاسم

رفیعی قزوینی ، سید ابوالحسن

رفیعی قزوینی ؛ سید ابوالحسن

زفر بن الهذیل

زنجانی ، میرزا باقر

زین الدین معروف به شهید ثانی

سعادت پرور ، علی (پهلوانی تهرانی)

سعید بن مسیب مخزومى

سلیمان بن یسار

سید ابوالقاسم قمی

شاه آبادی ،میرزا محمد علی 

سید ابوالمكارم ابن زهره

سید جمال الدین گلپایگانی

سید حسن مدرس

سید رضی

سید مرتضى معروف به علَم الهدى

شافعى، محمد بن ادریس

شاهرودی ، سید محمود

شخصیت های حوزه

شعرانی ، میرزا ابوالحسن

شهید اول، محمد بن مكّى

شهید ثانى، شیخ زین الدین

شیبانى، محمد بن حسن

شیخ ابوالصلاح حلبى

شیخ جعفر كاشف الغطاء

شیخ صدوق

شیخ طوسی

شیخ عباس قمی

شیخ على بن عبد العالى كَرَكى، معروف به محقق كَرَكى یا محقق ثانى

شیخ على بن هلال جزایرى

شیرازی ، میرزا علی آقا

شیرازی ، میرزا محمد تقی (میرزای شیرازی )

شیرازی ، میرزا محمد حسن

شیرازی ؛ محمد حافظ  (حافظ شیرازی)

شیرازی ؛ میرزا علی آقا

شیرزای، میرزا محمد تقی

صالحی مازندرانی ؛ اسماعیل

صدر ، آقا موسی (امام موسی صدر )

صدر ، سید صدرالدین  (پدر امام موسی صدر)

صدر امام موسی صدر

صدر،  سید صدر الدین

صدر، امام موسی

صدوقی ، محمد (شهید محراب)

طباطبایی ، سید محمد حسین (علامه طباطبایی )

طباطبایی ؛ سید محمد حسین (علامه طباطبایی)

طوسی ، محمد ( معروف به شیخ الطائفه)

عبد اللّٰه بن مبارك مروزى

عبیداللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة بن مسعود

عروة بن زبیر

علامه مجلسی

علامه محدث نوری

علوی سبزواری، حاج میرزا حسین

علی بن موسی بن جعفر معروف به «ابن طاووس»

عیاسی سمرقندی

غروی اصفهانی ، میرزا محمد حسین (معروف به كمپانی)

غروی اصفهانی، حاج شیخ محمد حسین

غزالی، امام محمد

غفاری ؛ حسین

فاضل تونی ؛ محمد حسین

فاضل مقداد

فاكر ، محمد رضا

فضل به شاذان

فقهاى اهل تسنن

فیض كاشانی

قاسم بن محمد بن ابى بكر

قاضی ، سید علی   (میرزا علی آقا قاضی در كلام علامه طباطبایی)

قاضی سعید قمی

قاضی طباطبایی ، میرزا علی آقا

قدوسی ، علی (شهید قدوسی)

قزوینی ؛ شیخ مجتبی

قشقایی ، جهانگیر خان

قطب راوندی

 قمی  ؛ میرزای قمی ، ابوالقاسم

قمی ، سید ابوالقاسم 

قمی ؛ شیخ ابوالقاسم

قمی ؛ عباس (شیخ عباس قمی)

كاشف الغطاء ، سید محمد حسین

كاشی ؛ محمد (آخوند كاشی)

كیاالهراسى قرن پنجم

گلپایگانی ، سید محمد رضا

لیث بن سعد اصفهانى

مالك بن انس

مجلسی، محمد تقی

محقق خوانساری

محقق داماد ، سید محمد

محلاتی ، فضل الله

محمد عبده 

مدرس ؛ سید حسن  (شهید مدرس)

مدرس یزدی ؛ آقا میرزا

مرعشی نجفی ، سید شهاب الدین

مسجد شاهی اصفهانی ، شیخ محمد رضا

مطهری ، شیخ محمد حسین (پدر شهید مطهری)

مفتح ، محمد

مفید ، محمد ابو نعمان (شیخ مفید)

ملامحمدباقر سبزوارى، معروف به محقق سبزوارى

ملكوتی تبریزی ؛ میرزا مسلم

ملكی تبریزی ، میرزا جواد

میر محمد باقر داماد

میرزا مهدی بن میرزا هدایت الله شهید مشهدی

میلانی ، سید هادی

نجفی، محمد حسن

نراقی ؛ مهدی

نراقی، ملا احمد

نراقی، ملا مهدی

نوری همدانی ، حسین

نوری، شیخ فضل الله

هاشمی رفسنجانی ؛ علی اكبر

هشام بن الحكم

همدانی، آخوند ملا حسینقلی

هندی لكنهوی ، میر حامد حسین

الهی قمشه ای ، میرزا مهدی

یثربی كاشانی ؛ سید علی

یزدی ؛ سید محمد كاظم (صاحب عروة الوثقی)

یزدی ؛ سید یحیی

یزدی ؛ میرزا علی اكبر

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است