در
بازدید : 306111      تاریخ درج : 1391/5/19
 

برای آشنایی بیشتر با شخصیت هایی كه در " زندگی نامه شهید مطهری " مطرح شده اند، بر روی اسم آنها كلیك كنید.

 1. احمدی فقیه یزدی ، میرزا محمد حسن
 2. ارباب ، حاج آقا رحیم
 3. انگجی ، سید محمد  
 4. آشتیانی ، میرزا مهدی 
 5. آشتیانی ، سید جلال
 6. آیتی ، محمد ابراهیم
 7. بروجردی ، سید حسین
 8. بهاالدینی ، سید محمد رضا
 9.  بهشتی ، سید محمد حسین
 10. تهرانی ، سید محمد حسین
 11. جعفری ، محمد تقی
 12. جوادی آملی ، عبد الله
 13. حائری ، مرتضی  
 14. حجت ، سید محمد
 15. حجتی ، سید محمد باقر
 16. حداد ، سید هاشم
 17. حداد عادل   ؛ غلام علی
 18. حسابی ، سید محمود
 19. خامنه ای ، سید علی
 20. خسرو شاهی ، سید هادی
 21. خمینی ، روح الله
 22. خوانساری ، سید احمد
 23. خوانساری ، سید محمد تقی
 24. شعرانی ، میرزا ابوالحسن
 25. شیرازی ، میرزا علی آقا
 26. صدر ، سید صدر الدین
 27.  صدر ، سید موسی 
 28. صدوقی یزدی ، محمد
 29. ضیایی بیگدلی ، محمد حسین
 30. طباطبایی ، سید محمد حسین
 31. غفاری ، حسین
 32. فاضل لنكرانی ، محمد 
 33. فاكر ، محمد رضا
 34. فلسفی ،  محمد تقی
 35. قدوسی ، علی
 36. گلپایگانی ، سید محمد رضا
 37. مازندرانی ، شیخ مهدی
 38. محقق داماد ، سید محمد
 39. محلاتی ، فضل الله 
 40. مرعشی نجفی ، سید شهاب الدین
 41. مصباح یزدی ، محمد تقی
 42. مطهری ، محمد حسین  شرح حال شیخ محمد حسین مطهری پدر استاد شهید مرتضی مطهری
 43. مطهری ، محمد حسین شرح حال شیخ محمد حسین مطهری ‏ پدر استاد شهید مرتضی مطهری ‏
 44. ناطق نوری ، علی اكبر
 45. نظر شهید مطهرى درباره پدر و چهار استاد برجسته اش
 46. هاشمی  رفسنجانی  ، علی اكبر
 47. یثربی ، سید علی
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است