در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
نظر متفکران اسلامی در مورد زمان و مکان چیست؟
پاسخ:

الف: مکان: مکان حقیقی هر شیء عبارتست از مقداری از حجم جهان که مساوی با حجم جسم منسوب به مکان باشد از آن جهت که در آن گنجیده است. ویژگی های مکان عبارتند از:

1- مکان چیزی است که جسم می تواند از آن منتقل شود و به سوی او روانه شود و در آن قرار بگیرید.

2-. مکان چیزی است که دارای وضع می باشد یعنی می توان با واژه های (این جا) و (آن جا) بدان اشاره نمود.

3- مکان چیزی است که قابل اندازه گیری باشد یعنی دارای نصف و ثلث و ربع و... باشد.

4- مکان به گونه ای است که یک واحد از آن دو جسم را در زمان واحد در خود نمی گنجاند.

ب: زمان: اختلاف زیادی در معنای زمان شده است. به عقیده حکما و فلاسفه اسلامی زمان یک کم متصل غیر قار است که به واسطه حرکت بر جسم عارض می شود.در واقع زمان عبارت از مقدار حرکت ماده می باشد. [i][i] به کتاب اصول و فلسفه و روش رئالیسم ج 4 [مقاله 10] قوه و فعل ـ پاورقیهای استاد شهید مرتضی مطهری که در مجموعه آثار، ج 6، ص 835 به بعد آمده است


پایگاه حوزه4301، 4301
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است