در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
آیه های راجع به حجاب زن در قرآن را معرفی فرمایید؟
پاسخ:

حکم حجاب به طور عمده در آیات ذیل بیان گردیده است:

ـ سوره نور آیه 31 و آیات 58،59 و 60.

ـ سوره احزاب آیه 59 و 60.

البته بررسی آیات و روایات مربوط به حجاب و جزئیات این حکم در کتاب «مسأله حجاب» نوشته شهید مطهری انجام شده که مطاله آن را توصیه می کنیم.


پایگاه حوزه3546، 3546
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است