در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
قاتلان امام حسین علیه السلام بیش از هزار سال قبل از دنیا رفته اند و عذاب می بینند و امام حسین علیه السلام نیز در جایگاه رفیع قرب الهی است و لعن و نفرین امروز ما بر قاتلان آن حضرت هیچ فایده و اثری برای ما و آن حضرت ندارد؛ پس چرا اینقدر به گریه و عزاداری بپردازیم؟
پاسخ:

 

 

ما باید همیشه رثای حسین بن علی علیهماالسلام را زنده نگهداریم زیرا امام حسین یک فرد نیست، یک مکتب است و این رثا می تواند در قالب گریه یا لعن و نفرین بر قاتلان حضرت، مفهوم عزت نفس، شرف انسانیت و کرامت را به ما بفهماند و ما برای اینکه احساسات قهرمانی پیدا کنیم برای اینکه پرتوی از روح قهرمان در روحمان پیدا شود و تا اندازه ای نسبت به حق و حقیقت غیرت  پیدا کنیم عدالتخواه و آزادیخواه بشویم با ظلم و ظالم نبرد کنیم و برای آزادی احترام قائل شویم باید یاد امام حسین علیه السلام و واقعه ی عاشورا را زنده نگهداریم.

 

 

 

(کتاب حماسه حسینی ..... مجموعه آثار استاد شهید مطهری ج 17 ص 32)

 

،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است