در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
ما باید فلسفه زندگی را از غرب بگیریم زیرا آن ها همه چیز در زندگی خود دارند و این نشان می دهد فلسفه زندگی آنان برتر و بهتر از ماست که چنین اثری در زندگیشان دارد.
پاسخ:

 

 

مساله ی احساس شخصیت، بسیار مهم است. سرمایه ای بالاتر از این برای اجتماع وجود ندارد که در خودش احساس شخصیت و منش کند و نسبت به اجتماع های دیگر حس استغنا و بی نیازی داشته باشد. اساسا حفظ حماسه در اجتماع یعنی اینکه جامعه از خودش فلسفه ای در زندگی داشته باشد که به آن ایمان و اعتقاد دارد و آن را برتر و بهتر و بالاتر بداند و به آن ببالد؛ وای به حال آن اجتماعی که این حس را از دست بدهد که در این صورت هر چه داشته باشد از دست می دهد ولی اگر این حس را داشته باشد و همه ی چیزهای دیگر را از او بگیرند باز روی پای خودش می ایستد اما ادعای برتری فلسفه غرب در حالی است که مدعی، بدون شناخت فلسفه غرب و اسلام به مقایسه پرداخته است. علاوه بر اینکه فقط بر اساس شناخت ظاهری از آنها و شناخت ظاهری و گزینشی از اسلام قضاوت کرده است. در حالیکه برای مقایسه درست باید شناخت حقیقی از هر دو فلسفه داشت. و با شناخت صحیح به راحتی متوجه می شویم که بسیاری از توفیقات آنها مثل رعایت نظم و ... ریشه در معارف اسلامی دارد.

(کتاب حماسه حسینی ..... مجموعه آثار استاد شهید مطهری ج 17 ص 53)

،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است