در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
موارد نادرستی که شما نیز به آن اذعان دارید در روضه ها شنیده می شود، آیا به این دلیل نیست که تاریخ معتبری بر واقعه کربلا نداریم؟
پاسخ:

 

 

این تحریفات ربطی به تاریخ کربلا ندارد زیرا در میان وقایع تاریخی کمتر واقعه ای است که از نظر نقل های معتبر به اندازه ی حادثه ی کربلا غنی باشد معتبرترین مورخین اسلامی از همان قرن اول و دوم قضایا را با سندهای معتبر نقل کردند و این نقلها با یکدیگر انطباق دارد. خطبه ها، سوال و جواب ها، رجزها و نامه هائی که در متن تاریخ ثبت است؛ سبب شده متن این حادثه محفوظ بماند و هدفش شناخته بشود. این موارد می تواند ماهیت قضیه را نشان بدهد. قضایای کربلا، قضایای روشنی است و سراسر این قضایا هم افتخار آمیز است. ولی عده ای به عمد یا از روی جهل، چهره ی این حادثه ی تابناک تاریخی را مشوه و آن را تحریف کرده اند و همین تحریفها سبب شده است که این سند بزرگ تاریخی و این منبع بزرگ تربیتی برای ما بی اثر و یا کم اثر بشود و احیانا در مواقعی اثر معکوس ببخشد. عموم ما این وظیفه را داریم که در عین حفظ تاریخ کربلا، این سند مقدس را از تحریف ها پاک و منزه کنیم.

(کتاب حماسه حسینی ..... مجموعه آثار استاد شهید مطهری ج 17 ص 79)

،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است