در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
پاسخ اسلام به نظریه داروین چیست؟
پاسخ:

اولاً آنچه داروین گفته است که اصل انسان از میمون است تنها در حد یک فرضیه بود که از نظر علم مردود شناخته شده است.

و علوم در این جهت سیر کرده است که تغییرات اساسی در جانداران  به صورت جهشی بوده است پس دیگر مسئله تغییرات بسیار کند و تدریجی مطرح نیست، و اگر آنچه که در کتب مذهبی آمده است بر این نکته صراحت هم داشته باشد که آدمِ اول، مستقیماً از خاک خلق شده است، باز  به شکلی بیان شده است که ملازم با نوعی فعل و انفعال در طبیعت بوده است.

ثانیاً فرض کنیم که فرضیة داروین، از فرضیه بودن خارج و از نظر علوم قطعی شود باز هم هیچ گونه منافاتی با آنچه در کتب مذهبی و مخصوصاً قرآن آمده است، نخواهد داشت. زیرا قرآن مجید در مورد چگونگی خلقت حضرت آدم (ع) تصریحی ندارد بلکه در بیان داستان خلقت آنچه مطرح است توجه دادن به مقام معنوی انسان، امتناع ابلیس از کرنش و داستان خروج از بهشت و کلاً قضایای بعد از خلقت است.

 برای یک نفر معتقد به خدا و قرآن کاملاً ممکن است که ایمان خود به خدا را حفظ کند و در عین حال داستان کیفیت خلقت آدم را به نحوی توجیه نماید. پس بنابراین فرضیة داروین بر فرض اینکه روزی قطعی هم بشود باز هم هیچ منافاتی با عقیده به خدا و ایمان مذهبی ندارد. [1][1] کتاب علل گرایش به مادیگری استاد شهید مطهری.


پایگاه حوزه1560-3، 1560-3
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است