در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
An Analysis And Explaining Of Soren Kierkegaard s Religiouse Education Viewpoint And Its Critic Based On Mottahari s Viewpoints
عنوان عربي:
نويسنده:
احمدوند،جمشید
استاد راهنما:
ایمانی،محسن
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
باقری،خسرو
رشته گرايش:
علوم انسانی
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه تربیت مدرس
تاريخ دفاع:
1386
واحد:
دانشکده علوم انسانی
منبع:
چکيده:

در حال حاضر اطلاعات بیشتری موجود نیست منبع : database.irandoc.ac.ir

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است