در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
بشیر احمد استوری
استاد راهنما:
حجت الاسلام والمسلمین حسن معلمی
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
حجت الاسلام والمسلمین عبدالمجید زهادت
رشته گرايش:
فلسفه و کلام
استاد ناظر:
دانشگاه:
مدرسه عالی امام خمینی (ره)
تاريخ دفاع:
1387
واحد:
قم
منبع:
سایت مجمع عالی حکمت اسلامی
چکيده:


در این نگارش در تبیین، حقیقت توحید از نظر امامیه خصوصا از نظرهای محقق طوسی و شهید مطهری و رد شبهات وارده وهابیت در این زمینه خصوصا بنیانگذاران وهابیت «ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب» مورد بررسی قرار گرفته است. در مکتب امامیه: با پیروی از براهین عقلی و نقلی حکماء و متکلمان و عرفاء در باب مفهوم توحید و مراتب آن، حقائق عمیق و ظریفی ارایه کرده اند و در همین مکتب توحید نظری و عملی عبارت است از: اعتقاد قطعی به یگانگی یا یکتائی خداوند در ذات و صفات و افعال و رفتار موحدانه ای که تقاضای اعتقاد و اندیشه توحیدی باشد و در توحید نظری وحدت خداوند را به وحدت حقه حقیقیه و عینیت صفات با ذات و عینیت صفات با یکدیگر مطرح است. و در توحید افعالی (خالقیت و ربوبیت) حتی در توحید استعانت ملاک اصلی توحید و شرک استقلالیت و عدم آن به مؤثر مطرح است. و در توحید عبادی عنصر اصلی تشکیل دهنده عبادت پرستش موجودی که یکتای معبود خداوند به عنوان مبنای امامیه در این زمینه ارائه شده است. اما بیاناتی که علمای وهابیان خصوصا ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب به پیروی از علماء سلفیه که خودشان به افتخار تلقی می کنند و ادعا دارند که مردم به علت فاصله گرفتن از مذهب سلف دچار شرک شده اند و وظیفه خود دانستند که مردم را به سوی توحید خالص دعوت نمایند، در حالی که در مکتب خودشان در مورد توحید نظری را ارائه کرده اند که ریشه علمی دقیق ندارد، چون گرایش های زیادی به تشبیه و تجسیم داشته باکمال صراحت برای خداوند اعضاء و جوارح اثبات نموده مانند اهل حدیث به ظواهر آیات و احادیث تعصب شدید به خرج داده آند و عقلانیت را از صحنه استنباط احکام کنار گذاشته و اهل تأویل را کافر شمرده اند. در تعریف عبادت علمای وهابیت چند دسته شده اند، ما چند نوع تعاریف آنها را ذکر کردیم و از آن تعریف ها دو مبنا به دست آوردیم: یکی خضوع، تذلل و محبت تام برای تحقق عبادت و دیگری خضوع تام توام با اعتقاد به الوهیت خداوند. کسانی که عنصر اعتقاد را در عبادت پذیرفته اند در هنگام اتهام شرک به اعمال مسلمین از مبنای اول استفاده کرده اند و از آن به عنوان ابزار سیاسی بهره برده اند. و در فصل چهارم که مهمترین فصل ها است، دیدگاه های امامیه و وهابیه ذکر شده که بعد از تعیین محل نزاع بر نقطه افتراق، استدلالات عقلی و ادله شرعی اقامه شده و نشان داده شد که مبانی و ملاکات توحید و شرک از مکتب وهابیت خلاف عقل، شرع و سیره صحابه و جمهور مسلمین است. در ابتدای این نگارش ذکر کلیات در ضمن آن مقدمه و... و معرفی امامیه در ضمن آن (زندگی محقق طوسی و شهید مطهری) و معرفی وهابیت در ضمن آن زندگی مختصر (ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب) و مفهوم شناسی مطرح شد.

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است