در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
حسینی، سعید
استاد راهنما:
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
رشته گرايش:
استاد ناظر:
دانشگاه:
تاريخ دفاع:
1385
واحد:
منبع:
چکيده:


عصاره این تحقیق که پاسخی است به پرسش های اصلی و فرعی در موضوع (آینده بشریت از دیدگاه استاد مطهری رحمه الله) چنین است: ‎۱- جهان بینی خوب، دارای پنج ویژگی است و تنها جهان بینی توحیدی آنها را داراست. ‎۲- خدا موجودی است که اول و آخر موجودات و همراه با همه آنهاست و جهان، ماهیت (از اویی) و (به سوی اویی) دارد. ‎۳- اسماء و صفات الهی، در تدبیر جهان مؤثرند. سنن الهی، لازمه نظام متقن علی و معلولی حاکم بر جهان است و از مصادیق آن (ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا با بانفسهم) و (پیروزی حق بر باطل) است که ظهور ربوبیت و رحمت الهی است. ‎۵- آفرینش انسان، اهداف قریب، متوسط و نهایی دارد و انسان می تواند به آن اهداف برسد. ‎۶- انسان، با سرمایه فطری و سرمایه اکتسابی طبیعی وارد جامعه می شود. ‎۷- جوامع، رو به سوی یگانه شدن و کمال پیش می روند. ‎۸-مهمترین عامل حرکت تاریخ، فطرت تکامل جو و قناعت ناپذیر انسان است. ‎۹- مدینه فاضله، بارزترین نمود اندیشه (آینده بهتر) است. ‎۱۰- جامعه آرمانی اسلام، تنها نقطه امید، در سرگردانی بشر امروز است. ‎۱۱- عصر ظهور با ویژگیهای انفرادی، اجتماعی و تاریخی (بی سابقه در طول تاریخ)، (عصر زندگی) است. ‎۱۲- قیام امام زمان علیه السلام، رجعت و قیامت، سه مرحله در سیر (انا الیه راجعون) هستند. ‎۱۳- اصل ظهور امام زمان علیه السلام یک مدد غیبی اجتماعی است؛ ولی تکالیف فردی و اجتماعی مردم ساقط نمی شود. ‎۱۴- آینده بشریت، بسیار درخشان است، و انتظار واقعی، آن آینده را نزدیک می کند.

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است