در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
سید روح ظفر رضوی
استاد راهنما:
حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضانیا
مقطع:
کارشناسی
استاد مشاور:
حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید ولی الحسن رضوی
رشته گرايش:
فلسفه و کلام
استاد ناظر:
دانشگاه:
مدرسه عالی امام خمینی (ره)
تاريخ دفاع:
1384
واحد:
قم
منبع:
سایت مجمع عالی حکمت اسلامی
چکيده:


در این رساله بحث از سرنوشت است چون بحث سرنوشت در زندگی انسان خیلی تأثیرگذار است لذا به طور مقدمه باید بحث عظمت و انحطاط مسلمین مطرح شود در این مقدمه نظریات مختلف بیان شده از جمله نظریات غربی ها. مسأله سرنوشت انسان یا قضاء و قدر همیشه همراه با مسلمین بوده است و در طول چهارده قرن آثار شگرفی در جهان اسلام داشته است، قرآن کریم صریحا حکومت و دخالت سرنوشت در انسان و همینطور آیات مربوط به اختیار انسان هر دو دسته را ذکر کرده است. آیا مسأله سرنوشت موجب انحطاط مسلمین است؟ نظریه پردازان غرب و بعضی مستشرقین بر این هستند که این مسئله در صدر اسلام نبوده است و مسلمین بعدا این را ایجاد نموده اند. و مسئله سرنوشت یا قضا و قدر موجب انحطاط مسلمین شده است. اما عقیده شهید مطهری(ره) این است که این مسئله موجب عظمت مسلمین شده است نه انحطاط آنان و چون فکر سرنوشت، اهداف عالیه زندگی را به انسان می آموزد که باعث عظمت و سربلندی انسان است، چون فکر سرنوشت، به سطح عالی می آموزد که باعث عظمت و سربلندی انسان است، چون فکر سرنوشت، به سطح عالی در قرآن کریم بیان شده است و طبعا برای مسلمین باعث عظمت و افتخار است نه انحطاط. بحث مسئله قضا و قدر، آزادی و اختیار، قضا و قدر حتمی و غیرحتمی، فرضیه های درست و غلط در این مورد ذکر شده است، همین طور بررسی مسئله قضا و قدر در صدر اسلام هم شده است، همین طور نظریات مختلف دو مکتب مادی و الهی و تفاوت این دو مکتب هم ذکر شده است. ریشه تاریخی این بحث قضا و قدر منشأ پیدایش آن نیز ذکر شده است، در آخر بحثی حدیثی مطرح شده است که در آن همراه با بیان نظریات غربیان بحث کتاب پایان رسیده است.

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است