در
کتابخانه
بازدید : 456676تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
1. در ورقه های
نیاز به دین

و سایر ورقه های مربوط به دین راجع به اینكه بشر به دین نیازمند است بحث كرده ایم. در ورقه های
اسلام و نیازمندیهای جهان امروز

، قسمتی درباره ی نیازمندیهای به اسلام از راه مشخصات خاص اسلام بحث كرده ایم كه لازم است تكمیل و توضیح داده شود. .

در ورقه های
نظر دانشمندان درباره ی دین

شماره ی 12 از اریك فروم نقل كردیم كه می گوید: انسان به هر حال دینی به هر شكل و صورت و در هر لباس و مظهری دارد. به قول مولوی هر لحظه به شكلی بت عیّار در می آید. سخن در این است چه دینی داشته باشد؛ آیا دینی داشته باشد كه او را به تكامل یاری كند و نیروهای خاص انسان را بپروراند یا دینی كه فلج كننده ی این نیروهاست؟ .

پس مطلب در این است كه چه دینی انتخاب كنیم كه ما را حفظ و نگهداری كند، به سوی تكامل سوق دهد. در آن ورقه ها با اقتباس ناقص از مقاله ی «دین و دنیا» و از [قول ] رودنسون گفته شد كه در
جلد هشتم . ج8، ص: 14
اسلام مشخصات ذیل وجود دارد: .

الف. ارزش فرد و رابطه ی مستقیم هر فرد با خدا، آزادی از غیر خدا.

ب. اصالت عقل به عنوان یك معیار در مسائل دینی.

ج. تقدس اخلاقی حرفه و شغل، عبادت بودن كار، مبارزه با ترك دنیای به مفهوم رهبانیت.

د. سختكوشی و جهاد و عمل.

هـ. احترام به حقوق و لزوم جهاد در طریق احقاق حقوق.

و. آزادی، دموكراسی، مساوات، عدالت.

2. رجوع شود به مقدمه یاسلام شناسیدكتر شریعتی.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است