در
کتابخانه
بازدید : 836862تاریخ درج : 1391/03/27
Skip Navigation Links.
شناسه کتاب
جلد یازدهم
مقدمه
Expand انقلاب حقیقیانقلاب حقیقی
Expand فطرتفطرت
Collapse فلسفه اخلاقفلسفه اخلاق
اخلاق، زیبایی- نظریه ی افلاطون و نظریه ی متكلمان اسلامی
اخلاق- نظریه ی زیبایی
اخلاق، وجدان- نظریه ی كانت
اخلاق- نظریه ی زیبایی- مدارك
اخلاق- نظریه ی پرستش
اخلاق اسلامی
اخلاق از نظر راسل
اخلاق تابو
اخلاق و از خود بیگانگی
اخلاق از نظر قدما
اخلاق
نسبیت اخلاق
آیا اخلاق و تربیت نسبی است؟
اخلاق و نسبیت
فلسفه ی اخلاق- اخلاق مادی
فلسفه ی اخلاق- منابع
اخلاق- خودی
علل فساد اخلاق
اخلاق، مسئله ی ارزش
اخلاق
فهرست مسائل و مباحثی كه درباره ی فلسفه ی اخلاق در رادیو باید بحث شود
یادداشت اخلاق (رادیو)
اخلاق- معیار فعل طبیعی و فعل اخلاقی
اخلاق
معیارهای اخلاقی
معیار اخلاقی- اخلاق هندی
معیارهای اخلاقی- انسان دوستی یعنی چه؟
اخلاق- اگزیستانسیالیسم
اخلاق- اصول
اخلاق- نظریه های اخلاقی
اخلاق- ارزشها و نظام ارزشها
اخلاق در قرآن
مكارم اخلاق- بعثت لاتمّم مكارم الاخلاق
فلسفه ی اخلاق- مسجد ارك- دهه ی دوم محرم 95
مسائل كلی در اخلاق
رابطه ی اخلاق با جهان بینی
اخلاق چیست؟ (رابطه ی جهان بینی و اخلاق)
اخلاق- نظریه ها درباره ی اصلاح انسان
اخلاق و مسئله ی خودی
اخلاق اسلامی
اخلاق- مقدمه ای بر فلسفه
اخلاق
اخلاق- رابطه ی اخلاق با سلامت و بیماری روح
اخلاق فاسد هرچه زودتر باید ریشه كن شود
اخلاق- موضوعات مربوط به اخلاق
اخلاق جنسی
یادداشت اخلاق جنسی
اخلاق جنسی- عشق
اخلاق جنسی- عفاف زن و احترام بكارت و زشتی زنا
یادداشت اخلاق جنسی نوین- سه اصل
اخلاق جنسی- خلاصه ی آنچه در «مكتب اسلام» نوشته ایم
اخلاق جنسی از نظر اسلام
اخلاق جنسی- عزل
اخلاق جنسی- تجرد و رهبانیت
اخلاق جنسی- پرهیز از زن در ایام حیض
اخلاق جنسی- حیا
اخلاق جنسی- غیرت
اخلاق جنسی- سقط جنین
اخلاق جنسی- صور قبیحه
اخلاق جنسی- ستر عورت
زن- حجاب، اخلاق جنسی، اخلاق تابو
اخلاق جنسی و اخلاق تابو
اخلاق- اخلاق جنسی، اخلاق اجتماعی، دین و اخلاق
اخلاق جنسی- منشأ اصلی زشتی زنا
ریشه ی اخلاق جنسی قدیم- آیا مالكیت منشأ پیدایش عفت و احترام بكارت است؟
اخلاق جنسی- «زناشویی و اخلاق» (فهرست)
اخلاق جنسی- ریشه
موضوعات اخلاقی اجتماعی
موضوعات اخلاقی مذهبی و اسلامی
موضوعات اخلاقی- اقتباس از «جامع السعادات»
موضوعات اخلاقی فردی
موجبات اصلاح خُلق
اخلاق اسلامی- نمونه
اخلاق اسلامی
اصول و مبانی اخلاق اسلامی
اخلاق مسیحی
توجیه و تفسیر اخلاق جاودان
آیا اخلاق مطلق است یا نسبی؟ (بحث هشترودی)
اخلاق و از خود بیگانگی
اخلاق- نسبیت
اخلاق رواقی- كلیات فلسفه
اخلاق- فهرست (جلسه ی یزدیها) از فروردین 56
اخلاق ماركسیستی- مدارك
اخلاق از نظر ماركسیسم
اخلاق ماركسیستی
خلاصه
اخلاق از نظر ماركسیسم
Expand عرفانعرفان
Expand عشقعشق
Expand زنزن
Expand <span class="HFormat">فهرست ها</span>فهرست ها
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
نظریه ی افلاطون و نظریه ی متكلمان اسلامی: اخلاق از مقوله ی زیبایی است. كار اخلاقی یعنی كار زیبا، ولی زیبای عقلی نه حسی. پس اخلاق از مقوله ی زیبایی عقلی است. دو چیز دست به دست هم داده و اخلاق را آفریده است: زیبایی و عقلانی بودن.
این نظریه نیز به نوبه ی خود به دو نظریه منشعب می شود: یكی این كه كار اخلاقی یعنی كاری كه در ذات خود زیباست، دیگر این كه كار اخلاقی كاری است كه از روح متعادل و متناسب و زیبا صادر شود. نظریه ی اول اولاً زیبایی را قائم به نفس كار می داند و ثانیاً آن را مانند یك امر بسیط می شمارد و معتقد است كه یك شی ء هرچند مركّب از اجزاء باشد می تواند جمیل و زیبا باشد. ولی نظریه ی دوم معتقد است كه هیچ چیز در ذات خود جمیل نیست، زیبایی تناسب اجزاء است با كل.
طبق نظر افلاطون اولاً یك مفرد نه زشت است و نه زیبا، ثانیاً زیبایی یك حقیقت عینی است و ثالثاً زیبایی مراتب دارد: محسوس، نیمه محسوس یا متخیّل، معقول.
جلد یازدهم . ج11، ص: 106
ما فعلاً درباره ی تعریف زیبایی كه چیست و از چه مقوله ای است، كیفیت است، كمیت است، نسبت و اضافه است یا دربند هیچ كدام نیست و همه ی اینها هست (مثل وجود) بحثی نداریم؛ گفته اند از اموری است كه قابل تعریف نیست، یُدرَك و لایوصَف است.
دیگر، آیا زیبایی تقدم دارد یا محبت؟ آیا محبت، زیبایی را خلق می كند یا زیبایی محبت را خلق می كند؟
زیبایی حسی (بصری، سمعی) ، زیبایی ذهنی مانند ادبیات، شعر، نثر و بالاخره فصاحت و بلاغت، تأثیر زیبایی قرآن در حین توأم شدن با لطف قرائت، داستان ادیب پیشاوری.
میان زیبایی، جاذبه، عشق، حركت، ستایش، تغزّل، تقدیس، فروتنی، پرستش رابطه است.
زیبایی معقول و نظریه ی حسن و قبح عقلی متكلمان، ایثار فی حد ذاته، عفو در عین قدرت، تن به ذلت ندادن، وفای به پیمان، استقامت و پایداری، انصاف دادن له دیگران علیه خود (داستان شیخ انصاری و سید العلماء) .
افلاطون بازگشت اخلاق را به عدالت می داند و عدالت را تعادل یعنی تناسب می شمارد و تعادل و تناسب را امری عینی و حقیقی می شمارد.
تعریف عدالت از نظر افلاطون (صفحه ی 103) .
لازمه ی سخن افلاطون این نیست كه هر حقیقت علمی، امر اخلاقی باشد.
اشكال نظریه ی افلاطون این است كه خوبی و بدی كه او آنها را زیبایی عقلی می داند، اعتبار است، ارزش است، نه حقیقت عینی.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است