در
بازدید : 306318      تاریخ درج : 1391/5/19
Skip Navigation Links.
شخصیت ها در دانشنامه " قرآن "
Collapse شخصیت ها در دانشنامه " فقه "شخصیت ها در دانشنامه " فقه "
ابن ابى عقیل عمّانى
ابن ادریس حلّى
ابن براج
ابن جنید اسكافى
ابن حمزه طوسى، معروف به عمادالدین طوسى
سید ابوالمكارم ابن زهره
جمال السالكین ابوالعباس احمد بن فهد حلّى اسدى
ابواسحاق اسفراینی
ابوالقاسم محقق حلی
ابوالقاسم جعفربن حسن بن یحیى بن سعید حلى
ابوبكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مخزومى
ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطى
ابویوسف
احمد بن حنبل شیبانى
آخوند ملامحمد كاظم خراسانى
احمد بن محمد اردبیلى، معروف به مقدس اردبیلى.
آقای آقا میرزا احمد آشتیانی
اصفهانی، سید ابوالحسن
اصفهانى، شیخ بهاء الدین معروف به فاضل هندى
آملی، آقا شیخ محمد تقی
امینی ، عبد الحسین، علامه امینی
انصاری، شیخ مرتضی
ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزاعى
بادكوبه ‏ای، آقا سید حسین
بحرالعلوم، سید مهدى
بهاء الدین محمد عاملى، معروف به شیخ بهائى
بهبهانى، محمد باقر معروف به وحید بهبهانى
شیخ على بن هلال جزایرى
جوینی، امام الحرمین
حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلّى، معروف به علامه حلّى
شیخ ابوالصلاح حلبى
خارجة بن زید بن ثابت انصارى
محقق خوانساری
آقا حسین خوانسارى، معروف به محقق خوانسارى
جمال المحققین، معروف به آقا جمال خوانسارى.
زفر بن الهذیل
ملامحمدباقر سبزوارى، معروف به محقق سبزوارى
سعید بن مسیب مخزومى
حمزة بن عبد العزیز دیلمى، معروف به سلاّر دیلمى
سلیمان بن یسار
سید رضی
سید مرتضى معروف به علَم الهدى
شافعى، محمد بن ادریس
شهید اول، محمد بن مكّى
شهید ثانى، شیخ زین الدین
شیبانى، محمد بن حسن
شیخ صدوق
شیخ طوسی
شیخ على بن عبد العالى كَرَكى، معروف به محقق كَرَكى یا محقق ثانى
شیرزای، میرزا محمد تقی
صدر، امام موسی
عبیداللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة بن مسعود
عروة بن زبیر
علوی سبزواری، حاج میرزا حسین
عیاسی سمرقندی
غروی اصفهانی، حاج شیخ محمد حسین
غزالی، امام محمد
فضل به شاذان
فیض كاشانی
قاسم بن محمد بن ابى بكر
آقا سید ابو الحسن رفیعی قزوینی
قطب راوندی
شیخ عباس قمی
شیخ جعفر كاشف الغطاء
ابوجعفر محمد بن یعقوب كلینى رازى
سید جمال الدین گلپایگانی
لیث بن سعد اصفهانى
مالك بن انس
علامه مجلسی
مجلسی، محمد تقی
قاضی سعید قمی
سید حسن مدرس
عبد اللّٰه بن مبارك مروزى
فاضل مقداد
میر محمد باقر داماد
میرزا مهدی بن میرزا هدایت الله شهید مشهدی
حاج میرزا حسین نائینى
نجفی، محمد حسن
نراقی، ملا احمد
نراقی، ملا مهدی
نوری، شیخ فضل الله
علامه محدث نوری
حاج شیخ عبد النبی نوری
هشام بن الحكم
همدانی، آخوند ملا حسینقلی
Expand شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "
Expand شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "
شخصیت ها در دانشنامه حوزه های علمیه
Expand شخصیت ها در دانشنامه  " زندگی نامه شهید مطهری "شخصیت ها در دانشنامه " زندگی نامه شهید مطهری "
شخصیت ها در دانشنامه " تاریخ "
شخصیت ها در دانشنامه " زن در اسلام "
شخصیت ها در دانشنامه "مباحث اجتماعی"
 

 

معرفی كتاب سفینة البحار

بهترین و مفیدترین كتاب مرحوم شیخ عباس قمى همین كتاب- سفینة البحار -  است كه در زمینه احادیث است و كشتى بحار است ، یعنى ایشان احادیث بحار مرحوم مجلسى را با لغات مشخص كرده است و در واقع یك فهرستى است از احادیثى كه در كتاب بحار مرحوم مجلسى است . ایشان در این كتاب اندكى از نهایه ابن اثیر تقلید كرده با این تفاوت كه ابن اثیر بیشتر به لغت توجه داشته و ایشان بیشتر به احادیث . [1]

 

مقام معنوی محدث قمی

مرحوم حاج شیخ عباس قمى ( رضوان الله علیه ) كه مرد بسیار با تقوایى بوده [2] این داستان را در قم بالاى منبر نقل كرده بود و من آن را از دو نفر از مراجع تقلید زنده حاضر كه پاى منبرش بوده اند شنیدم ، یكى آیت الله گلپایگانى است ، ایشان گفتند من خودم پاى منبرش بودم ، گفت من در جوانى كه حالم خوب بود ولى حالا چنین نیستم یك وقتى كه حالى داشتم ، رفتم به زیارت وادى السلام یك وقت احساس كردم كه یك صداى مهیبى از آن دوردستها مىآید ، درست مثل اینكه شترى را بخواهند داغ كنند و این شتر نعره بكشد . ولى هر چه اطرافم را نگاه كردم شترى ندیدم اما صداى نعره ، عجیب مىآمد . وادى السلام خلوت بود . در این بین متوجه شدم كه در آن سر وادى السلام چند نفر حركت مى كنند . گفتم شاید اینها دارند شتر داغ مى كنند . همین طور آرام آرام راه افتادم و به طرف آنها رفتم . دیدم بله ، صدا از همان جا مىآید ولى وقتى كه رسیدم دیدم آنجا شترى نیست ، میتى را آورده اند و مى خواهند دفن كنند و این صدا صداى همین میت است و من به این شدت مى شنوم و اینها نمى شنوند ، من از آن سر وادى السلام این صدا را مى شنیدم ، خیال مى كردم شتر داغ مى كنند ، حالا هم آمده ام اینجا و مى شنوم ، ولى اینها نمى شنوند .

حال خیال نكنید هر آواز و هر صدایى كه در عالم باشد همه مى شنوند . آن صدا ، صداى دیگرى است و آن گوش هم باید گوش دیگرى باشد . [3]

 

لینك مرتبط :

  1. شیخ جعفر شوشتری و حاج شیخ عباس قمی، دو واعظ نمونه
  2. شكایت مرحوم حاج شیخ عباس قمی از نُسّاخ
  3.  

 

 

 [2] - ما دوره ایشان را درك نكردیم به این معنا كه تا ایشان در مشهد بودند ما بچه و كوچك بودیم و وقتى هم كه ایشان به قم آمده بودند باز ما در قم نبودیم . وقتى ما به قم رفتیم ایشان تازه از قم رفته بودند و بعد هم طولى نكشید كه در گذشتند و شرف[ ملاقات و مصاحبت ایشان] نصیب ما نشد ، ولى از هر كس كه با این مرد بزرگ بوده است شنیدیم ، این مرد را به عنوان مجسمه اى از تقوا و خداترسى و خداشناسى شناخته بود . افراد شكاك بدبین كه چنین اشخاصى را من دیده ام كه اینها به اصطلاح به فلك ایمان پیدا نمى كنند ، به همه مردم بدبین هستند و هر آدم عادلى را كه بگویید ، به او بدبینى دارند به حاج شیخ عباس كه مى رسیدند مى گفتند : نه ، او آدم خوبى است . یك چنین آدمى بود .

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است