در
تقویم بنیاد
4 مورد
بازدید : 4992      تاریخ درج : 1391/2/13

تشكیل بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری مصوب پانصد و هشتاد و دومین جلسه مورخ 12/02/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی
منبع خبر:
rc.majlis.ir‎

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 582 مورخ 12/2/85 ماده واحده تشكیل بنیاد علمی و

فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری را به شرح ذیل تصویب نمود:

«ماده واحده: به منظور ارتقاء سطح كیفی آگاهی، دانش و بینش عمومی جامعه و شناخت و

معرفی جامع شخصیت و تبیین تفكر فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری و مطالعات راهبردی

پیرامون مسایل فرهنگی براساس نظریه‌های ایشان بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید

علامه مرتضی مطهری تشكیل می‌گردد».

تبصره: اساسنامه بنیاد توسط دبیرخانه شورای عالی تهیه و تدوین و برای تصویب به

شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌شود.

 

جزئیات قانون 

تاریخ تصویب : 1385/02/12

مرجع تصویب : مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است