در
کتابخانه
بازدید : 340538تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
مجموعه آثار شهید مطهری . ج1، ص: 243
یكی از مباحثی كه در بحث عدل الهی، باید طرح و بحث و تحقیق شود مبحث «شفاعت» است. درباره ی شفاعت، مشاجرات و گفتگوهایی هست و مخصوصا پس از ظهور كیش «وهابیّت» بازار گرمتری پیدا كرده است. كیش وهابیّت منسوب به محمد بن عبد الوهّاب است و هم اكنون تقریبا مذهب رسمی دولت سعودی بشمار می رود؛ كیشی است كه به نحوی بسیار سطحی و قشری دم از توحید در پرستش می زند و به همین جهت بسیاری از معارف دقیق و عالی اسلام را منكر است. توحیدی كه وهّابیها طرفدار آن هستند مانند توحید اشاعره با بسیاری از اصول اسلامی مخالف است.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است