در
کتابخانه
بازدید : 163174تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
همچنانكه توحید، مراتب و درجات دارد شرك نیز به نوبه ی خود مراتبی دارد كه از مقایسه ی مراتب توحید با مراتب شرك به حكم «تعرف الأشیاء بأضدادها» ، هم توحید را بهتر می توان شناخت و هم شرك را.

تاریخ نشان می دهد كه در برابر توحیدی كه پیامبران الهی از فجر تاریخ به آن دعوت می كرده اند، انواع شركها نیز وجود داشته است.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است