در
کتابخانه
بازدید : 148387تاریخ درج : 1391/03/21
Skip Navigation Links.
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
توحید، درجات و مراتب دارد، همچنانكه شرك نیز كه مقابل توحید است مراتب و درجات دارد. تا انسان همه ی مراحل توحید را طی نكند، موحّد واقعی نیست.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است