در
کتابخانه
بازدید : 648789تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
*قوّه و فعل، امكان و فعلیّت
*قدم و حدوث
*وحدت و كثرت
*مهیّت، جوهر، عرض
مجموعه آثار شهید مطهری . ج6، ص: 723
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است