در
کتابخانه
بازدید : 403145تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
واحد اجتماعی، خواه خانواده، خواه قبیله و خواه ملت (به اصطلاح امروز فارسی) با نوعی احساسات و تعصبات همراه است؛ یعنی در انسان یك نوع حس جانبداری نسبت به خانواده و قوم و ملت خود پیدا می شود. این حس جانبداری ممكن است در واحد خیلی بزرگتر یعنی واحد «قاره ای و منطقه ای» نیز به وجود آید. مثلاً مردم اروپا در برابر مردم آسیا یك نوع حس جانبداری نسبت به خود احساس می كنند و بالعكس مردم آسیا در برابر مردم اروپا؛ همان طور كه مردم یك نژاد نیز امكان دارد كه چنین احساسی نسبت به هم نژادان خود داشته باشند.

ملیت از خانواده ی «خودخواهی» است كه از حدود فرد و قبیله تجاوز كرده، شامل افراد یك ملت شده است و خواه ناخواه عوارض اخلاقی خودخواهی: تعصب، عُجب، ندیدن عیب خود (البته عیبهای ملی در مقیاس ملت) ، بزرگتر دیدن خوبیهای خود، تفاخر و امثال اینها را همراه دارد.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است