در
کتابخانه
بازدید : 413571تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
این مسأله مسلّم است كه در دین اسلام، ملیت و قومیت به معنایی كه امروز میان مردم مصطلح است هیچ اعتباری ندارد، بلكه این دین به همه ی ملتها و اقوام مختلف جهان با یك چشم نگاه می كند و از آغاز نیز دعوت اسلامی به ملت و قوم مخصوصی اختصاص نداشته است، بلكه این دین همیشه می كوشیده است كه به وسایل مختلف ریشه ی ملت پرستی و تفاخرات قومی را از بیخ و بن بر كند.

در اینجا لازم است در دو قسمت بحث كنیم: اول اینكه اسلام از آغاز ظهور خویش داعیه ی جهانی داشته است، دوم اینكه مقیاسهای اسلامی مقیاسهای جهانی است نه ملی و قومی و نژادی.
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است