در
کتابخانه
بازدید : 427674تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
توحید و معرفت.

اعتراف تلخ.

عقل شیعی.

ارزش تعقلات فلسفی در مسائل ماوراء الطبیعی.

ارزش مطالعه در آثار و آیات.

مسائل تعقلی محض.

ذات و صفات پروردگار.

ذات حق.

وحدت حق، وحدت عددی نیست.

اوّلیت و آخریت، ظاهریت و باطنیت.

مقایسه و داوری:

نهج البلاغه و اندیشه های كلامی.

نهج البلاغه و اندیشه های فلسفی یونانی.

نهج البلاغه و اندیشه های فلسفی غرب
مجموعه آثار شهید مطهری . ج16، ص: 379
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است