در
کتابخانه
بازدید : 428142تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
نهج البلاغه و مسأله ی حكومت.

ارزش عدالت.

نتوان تماشاچی صحنه های بی عدالتی بود.

علی عدالت را فدای مصلحت نمی كند.

اعتراف به حقوق مردم.

منطق كلیسا.

منطق نهج البلاغه.

حكمران امانتدار است نه مالك
مجموعه آثار شهید مطهری . ج16، ص: 429
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است