در
کتابخانه
بازدید : 745258تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
*اسلام ناهمواریهای ارث زن را اصلاح كرد.

*وضع ارثی زن معلول مهر و نفقه است نه علت آن.

*اگر تنها جنبه ی اقتصادی مطرح بود، اسلام تفاوتی میان ارث زن و مرد قائل نمی شد.

*دو برابر شدن ارث مرد به خاطر تحمیلی است كه از جهات دیگر بر بودجه ی مرد وارد شده است.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 233
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است