در
کتابخانه
بازدید : 711336تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
*مشكل جهانی روابط خانوادگی.

*مستقل باشیم یا از غرب تقلید كنیم؟ .

*جبر تاریخ.

*ما و قانون اساسی.

*عواطف مذهبی جامعه ی ایرانی
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 43
پیشگفتار خوشوقتم كه مجله ی زن روز درخواست مرا راجع به بحث در باره ی پیشنهادهای چهل گانه ی آن مجله برای تغییر مواد قانون مدنی ایران در مسائل مربوط به امور خانوادگی پذیرفت و در شماره ی پیش آمادگی خود را برای درج این سلسله مقالات ضمن نشر نامه ی اینجانب اعلام كرد.

من این فرصت را مغتنم می شمارم كه به این وسیله گوشه ای از فلسفه ی اجتماعی اسلام را با جوانان در میان می گذارم.

امیدوارم بتوانم ذهن آنها را در باره ی مسائل مربوط به روابط خانوادگی از نظر اسلام روشن كنم.

همان طوری كه در نامه ی خودم متذكر شدم، من نمی خواهم از قانون مدنی دفاع كنم و آن را كامل و جامع و صد در صد منطبق با قوانین اسلامی و موازین صحیح اجتماعی معرفی كنم؛ شاید خود من هم ایرادهایی به آن داشته باشم؛ و هم نمی خواهم روشی را كه در میان اكثریت مردم ما معمول بوده صحیح و منطبق با عدالت بدانم. برعكس، من هم به وضوح بی نظمیها و نابسامانیهایی در روابط خانوادگی مشاهده می كنم و معتقدم باید اصلاحات اساسی در این زمینه به عمل آید.

اما بر خلاف كسانی نظیر نویسندگان كتاب انتقاد بر قوانین اساسی و مدنی ایران و كتاب پیمان مقدس یا میثاق ازدواج مردان ایرانی را صد در صد تبرئه نمی كنم و آنها را
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 44
بی تقصیر معرفی نمی نمایم و تمام گناهان را به گردن قانون مدنی نمی اندازم و گناه قانون مدنی را تبعیت از فقه اسلام نمی دانم و یگانه راه اصلاح را تغییر مواد قانون مدنی نمی شناسم. من آن عده از قوانین اسلامی را كه مربوط به حقوق زوجین و روابط آنها با یكدیگر یا فرزندان یا افراد خارج است و روی آنها انگشت گذاشته شده و پیشنهاد برای تغییر آنها داده شده است، یك یك در این سلسله مقالات مطرح می كنم و ثابت می كنم كه این قوانین با ملاحظات دقیق روانی و طبیعی و اجتماعی همراه است و حیثیت و شرافت انسانی زن و مرد متساویاً در آنها ملحوظ شده است و در صورت عمل و حسن اجرا بهترین ضامن حسن روابط خانوادگی است.

از خوانندگان محترم اجازه می خواهم پیش از ورود در مسائل مورد نظر چند نكته را با آنها درمیان بگذارم:

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است