در
کتابخانه
بازدید : 745277تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
*مقتضیات زمان.

*دین و مقتضیات زمان از نظر نهرو.

*خاصیت انطباق اسلام با پیشرفتهای زندگی اعجاب خارجیان را برانگیخته است.

*اسلام برای احتیاجات ثابت، قوانین ثابت و برای احتیاجات متغیر، وضع ناثابت و متغیری در نظر گرفته است.

*اگر همه چیز را با زمان منطبق كنیم پس خود زمان را با چه چیز منطبق سازیم؟ .

*فكر عدم انطباق اسلام با زمان، ناشی از جمود گروهی و جهالت گروهی دیگر است.

*قرآن جامعه ی اسلامی را به گیاهی كه در حال رشد است تشبیه می كند.

*كلمه ی «پدیده ی قرن» خانواده های بی شماری را متلاشی كرده است.

*جامد جز با كهنه خو نمی گیرد، و جاهل هر فسادی را به نام مقتضیات زمان موجه می شمارد.

*پیچ و لولاهایی كه در ساختمان قوانین اسلام به كار رفته و به آنها خاصیت تحرك و نعطاف داده است.

*كلاه لگنی حرام نیست، طفیلی گری حرام است.

*اسلام برای قاعده ی ضرر و قاعده ی حَرَج حق «وتو» قائل شده است.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 99
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است