در
کتابخانه
بازدید : 752183تاریخ درج : 1391/03/21
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
پدیدآورنده : استاد شهید مرتضی مطهری
 
*آیا فكر تفاوت زن و مرد یك فكر قرون وسطایی است؟ .

*حقوق زن، افلاطون و ارسطو را رو در روی یكدیگر قرار داده است.

*قانون خلقت با ایجاد تفاوت در آفرینش زن و مرد، پیوند آنها را محكمتر كرده است.

*مرد جهانگیر و زن مردگیر آفریده شده است.

*چیزهایی كه تازه مقلدان غرب را در زمینه ی روابط زن و مرد به نشئه فرو برده است، خود غربیان دوره ی خمار آنها را طی می كنند.
مجموعه آثار شهید مطهری . ج19، ص: 173
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است